Parhus

För dig som vill vill maximera din tomts möjligheter och bygga ett parhus med separata ingångar erbjuder Myresjöhus dig två husmodeller med genomtänkta och välplanerade parhus.

Ett parhus är enkelt sagt två sammanbyggda enbostadshus - alltså för två hushåll. Planlösningen är oftast lika i de båda husen och ett parhus har ingen gemensam dörr mellan sig.  Att bygga två nästan identiska hus samtidigt är ett sätt att bygga nytt på ett billigt sätt.