Fem tips för att hitta rätt tomt

Din tomt påverkar på många sätt vilken typ av hus du kan bygga. Därför finns det såklart saker att titta extra noga på. Här är några tips som hjälper dig att utvärdera hur bra din tomt passar din husdröm.

Lutning

Tomtens topografi är viktig att ta hänsyn till när du planerar ditt hus. Om tomten lutar brant är ett enplanshus inte lämpligt. Det kan se onaturligt ut och riskerar att bli dyrt eftersom det krävs stora mängder fyllnadsmassor. Satsa hellre på ett sluttningshus i så fall. 

Marken

Om du köper tomten privat är det bäst att låta en markkonsult utföra en grundundersökning. Finns det berg kan det krävas sprängning – ett arbete som blir mindre omfattande om du väljer att bygga huset med en nivåskillnad. Om marken är vattensjuk eller om grundvattnet ligger ytligt kan du behöva fylla ut med mycket dräneringsgrus, vilket påverkar kostnaden för markarbetet. Det gör också att ett hus med källare vore olämpligt att bygga.

Utsikt

En vacker utsikt är något som bör få styra husets placering. Anlägg uteplatserna på ett sätt som utnyttjar utsikten och fundera på vad du vill se från de olika rummen i ditt hus. Glöm inte att du kan spegelvända en befintlig ritning för att anpassa den till utsikten.

"Om det oftast blåser från ett håll kan du placera uteplatsen på husets läsida."

Vind

En blåsig tomt – exempelvis på hög höjd, i flackt landskap eller nära havet – ställer krav på uteplatsens läge. Om det oftast blåser från ett håll kan du placera uteplatsen på husets läsida. I bästa fall kan du ha två uteplatser så att du kan välja den med minst blåst för stunden. Ett annat alternativ är att låta husets form bilda en omsluten gård där vinden inte kommer åt.

Väderstreck

Åk ut till din tomt och ta reda på hur solljuset faller på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. Du vill troligen placera dina uteplatser så att de fångar upp så mycket sol som möjligt. Om du exempelvis gillar kvällssol placerar du en uteplats i västlig riktning. 

Ska du bygga fritidshus?

Om ditt hus kommer att användas som fritidshus gäller fortfarande tipsen ovan när det kommer till att hitta tomt. Många vill åt en tomt med utsikt eller närhet till hav och sjö, se efter vad du har för möjligheter för att bygga sluttningshus när västkustklipporna infinner sig på din tomt och vad som gäller för strandskydd om husbygget kommer bli nära havet. Extra viktigt kan det även vara att tänka på vind och väderstreck, under lediga sommardagar vill man gärna ta vara på dygnets alla soltimmar och undvika blåsten.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?