Tryggt att bygga hus med Myresjöhus.

Att bygga hus är en av livets största affärer, och vi vill att den ska vara en glädjefylld händelse – inte något svårt och komplicerat som du behöver ligga sömnlös över. Här berättar vi mer om hur vi jobbar för att göra resan till ditt nya hem så trygg och enkel som möjligt.

Garantier och försäkringar

När du bygger hus med Myresjöhus ingår garantier, försäkringar och besiktningar som säkerställer att ditt nya hem är byggt enligt gällande normer och entreprenadkontrakt.

Färdigställandeförsäkring

Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå om något skulle hindra oss, alltså OBOS Bostadsutveckling AB, från att slutföra entreprenaden.

Nybyggnadsförsäkring

Försäkringen gäller i tio år och omfattar skada och fel som inte täcks av entreprenadens garanti eller annan försäkring. Vi ansvarar också för fel på fastigheten när det gäller de arbeten vi har utfört i 10 år räknat från samma tidpunkt, om det visar sig att vi har gjort rena fel i konstruktion eller utförande.

Förlängda garantier

I de fall våra leverantörer har en förlängd garanti på produkter, lämnar vi även detta. Det kan till exempel gälla takpannor eller fönster, men detta kan naturligtvis variera från hus till hus.

Slutbesiktning och tvåårsbesiktning

När ditt hus är färdigt besiktas det av en opartisk besiktningsman. Eventuella anmärkningar som besiktningsmannen noterar, och som vi som entreprenör är ansvarig för, åtgärdas av oss inom tidsperiod som fastställs av besiktningsmannen. Du har också rätt till en garantibesiktning, med åtgärder av eventuella anmärkningar, två år efter att entreprenaden är färdigställd och godkänd. Garantibesiktningen bekostas av dig som husägare.

Hemförsäkring

Hemförsäkring skickar vi med till våra kunder i form av en Villaförsäkring som gäller i ett år från lastningsdatum och med 4 månader hemförsäkring från och med inflyttning/slutbesiktning.

Katalogen skickas kostnadsfritt hem till dig inom ett par dagar.

Beställ katalog från Myresjöhus