Garantier och försäkringar – för din trygghet

Att bygga ett nytt hus kan vara en av ditt livs största och viktigaste affärer, och det är viktigt att du kan känna dig trygg genom hela processen. En del i det är alla garantier, försäkringar och besiktningar som ingår när du väljer vår totalentreprenad.

Fast pris

Först och främst: hos oss får du fast pris under hela din husaffär, för din trygghets skull. Praxis i husbranschen är annars att låsa priser i 12 månader för att därefter justera efter index. 

Färdigställandeförsäkring

Den här försäkringen täcker kostnader som kan uppstå om något skulle hindra oss från att slutföra entreprenaden.

Nybyggnadsförsäkring

Försäkringen gäller i tio år och omfattar skada och fel som inte täcks av entreprenadens garanti eller annan försäkring.

Produktgarantier

Naturligtvis ingår alla sedvanliga produktgarantier för vitvaror och annan utrustning.

Besiktningar

När ditt hus står klart är det dags för slutbesiktning, där huset besiktas en opartisk besiktningsman. Eventuella anmärkningar som besiktningsmannen noterar, och som vi som entreprenör är ansvarig för, åtgärdas av oss inom tidsperiod som fastställs av besktiningsmannen. Innan dess görs i vissa fall även en kontrollbesiktning för att säkerställa att allt löper på enligt plan, och ger möjlighet att rätta till eventuella fel redan i ett tidigt skede. Efter att du flyttat in har du också rätt till en garantibesiktning, med åtgärder av eventuella anmärkningar, den sker då två år efter att entreprenaden är färdigställd och godkänd. Bygger du med totalentreprenad ingår både kontrollbesiktning och slutbesiktning. Garantibesiktningen bekostas alltid av dig som husägare.

Villaförsäkring

Naturligtvis är ditt hus försäkrat under byggtiden, och vi skickar även med en villaförsäkring som gäller den första tiden efter att du flyttat in. Men glöm inte att fixa din egen villaförsäkring för att skydda ditt hem och dina saker när du flyttar in. Bankerna ställer ofta krav på att din fastighet är fullt försäkrad för att bevilja ditt lån.

När du köper ett flyttklart hus

Är det ett flyttklart hus du siktat in dig på? Då gäller samma förutsättningar förutom fast pris – och färdigställandeskyddet, eftersom huset då byggs på uppdrag av oss på Myresjöhus.

Extra ekonomisk trygghet för medlemmar

Myresjöhus är en del av OBOS, och du som blir kund hos oss kan få extra trygghet genom att bli OBOS-medlem. Då får du tillgång till OBOS trygghetspaket med lösningar som "Tillträdesskydd" och "Skydd för dubbel boendekostnad" - Lösningar som kan hjälpa dig ekonomiskt om din nuvarande bostad inte blir såld i tid.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.