Beställ katalog

Kontrollansvarig: bra att veta

När du ska bygga ett nytt hus behöver du anlita en kontrollansvarig, en certifierad person som fungerar som en länk mellan dig som husbyggare och myndigheterna. Här berättar vi mer om hur det hela går till.

Kontrollerar att allt går rätt till

Vad en kontrollansvarig gör hörs nästan på namnet. Personen i fråga kontrollerar att ditt husbygge klarar de krav som bygglagstiftningen ställer. Det innebär bland annat att hen hjälper dig att ta fram en kontrollplan – och ser till att den följs. Din kontrollansvarige följer med genom hela byggprocessen, från tekniskt samråd och startbesked till slutbesked – och gör under tiden arbetsplatsbesök för att kontrollera att allt går enligt plan. Hittar din kontrollansvarige något fel ser hen till att byggföretaget rättar till det. Om det är ett allvarligt fel är den kontrollansvarige skyldig att anmäla det till kommunens byggnadsnämnd, men det är väldigt ovanligt, som tur är.

Kontrollplanen

Kontrollplanen är en sammanställning av allt som behöver kontrolleras för att ett byggprojekt ska uppfylla gällande krav och regler i allt från konstruktion och brandskydd till energianvändning och tillgänglighet. I kontrollplanen specificeras vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollerna ska ske – och hur det hela ska redovisas. Här är det skönt att ha stöd av en kunnig kontrollansvarig.

Certifieringar

För att kunna bli certifierad som kontrollansvarig behöver personen i fråga uppfylla krav på teknisk utbildning, praktisk arbetserfarenhet, goda kunskaper om bygglagstiftningen. Hen behöver också anses som lämplig för uppgiften. Betyg och intyg på att man uppfyller kraven måste kunna presenteras, och man får skriva ett prov som säkerställer kompetensen. En kontrollansvarig kan vara certifierad för två olika behörighetsgrader, Normal (N) eller Komplicerad (K). För byggprojekt som villor och fritidshus är det N som gäller. Certifieringen måste också förnyas var femte år.

Hitta och välja kontrollansvarig

Oavsett om du väljer att bygga ditt hus på egen hand eller tillsammans med en husleverantör som oss på Myresjöhus är det du själv som ska välja din kontrollansvarige. Det du ska tänka på är att kontrollera att personen är certifierad, till exempel via RISE. Du ska också känna förtroende för personen, din kontrollansvarige finns till för dig. Bygger du med oss på Myresjöhus kan din säljare tipsa dig om erfarna certifierade kontrollansvariga i ditt område. På RISE hemsida kan du också söka efter certifierande kontrollansvariga per län. Vill du veta mer om hur en kontrollansvarig jobbar? Läs vår intervju med Börje Rosell, kontrollansvarig med 25 års erfarenhet.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Kostnaden för att anlita en kontrollansvarig varierar, bland annat beroende på var i landet du vill bygga. För en villa är en kostnad på 15-30.000 kronor inte ovanligt.

Peter Reichel Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.