Beställ katalog
  • Att bygga hus
  • Finansiering

10 fördelar med Myresjöhus totalentreprenad

Myresjöhus erbjuder totalentreprenad för dig som vill bygga hus med oss. Vad är det? Och varför är det så bra? Här ger vi dig 10 trygga fördelar med vår totalentreprenad.

Ett kontrakt – för allt

Du behöver inte själv leta entreprenörer, ta in offerter och skriva kontrakt med alla inblandade. Här skriver ett enda kontrakt med oss, sedan sköter vi allt. Från markarbetet till överlämningen av nyckeln.

Även grunden ingår

Till skillnad från hos många andra husleverantörer ingår grunden, liksom grundläggande markarbeten i vår totalentreprenad. Behöver din tomt lite mer jobb tillkommer dock kostnader för det.

Extra fast pris

I vår bransch är det praxis att lämna fast pris som gäller i 12 månader för att därefter justera efter index. Vi har lämnat den arbetsmodellen bakom oss. Numera låser vi våra priser under hela husaffären. Det kallar vi ett extra fast pris.

Vi tar det tunga ansvaret

Utan totalentreprenad är det du själv som bär ansvaret för att alla jobb blir korrekt utförda – men också för arbetsmiljön på byggplatsen. Här tar vi över allt det ansvaret.

Du slipper ta ledigt från jobbet

Med vår totalentreprenad kan du jobba på som vanligt. Du får nämligen din egen projektledare som driver allt från planering till samordning av entreprenörer och leverantörer – och håller dig uppdaterad hela vägen hem.

Koll på betalningarna

Vi sammanställer en tydlig avbetalningsplan med fem förutbestämda delbetalningar. Det gör det enklare för dig att ha koll på det ekonomiska.

Försäkrat och klart

Naturligtvis är ditt hus försäkrat under byggtiden, men du får också en tioårig nybyggnadsförsäkring mot byggfel. Vi skickar även med en villaförsäkring som gäller de första månaderna i ditt nya hem.

Vår Nollfelsvision

Som en extra trygghet ingår vår Nollfelsvision. Vi kontrollerar noga ditt hus under byggtiden med målsättningen att det inte ska finnas ett enda fel vid slutbesiktningen. Vi provtrycker och fuktmäter också ditt hus innan du flyttar in.

Inga dolda kostnader

Utan totalentreprenad måste du själv står för försäkringar och besiktningar, liksom att byggplatsen blir rätt utrustad för att vi ska kunna leverera och bygga huset. Kostnader man kanske inte tänker på, som snabbt kan rusa iväg. Med vår totalentreprenad ingår allt sådant i priset. Vad ditt hus kostar att bygga får du en tydlig bild av i produktionskostnadskalkylen, som din säljare gör speciellt för dig.

Ett fast inflyttningsdatum

I byggplanen för ditt hus fastslår vi ett inflyttningsdatum då du får tillgång till ditt nya hem. Du behöver inte oroa dig för att tidplanen spricker när du måste hitta ersättare för hantverkare som blir sjuka – eller går i konkurs – allt sådant är vårt ansvar.

Frågor om totalentreprenad

Begreppet totalentreprenad tolkas dessvärre lite olika av olika husleverantörer, så här behöver du kontrollera vad som ingår. Hos oss på Myresjöhus använder vi ordet i dess rätta bemärkelse: du skriver ett enda kontrakt med oss, och vi tar hand om hela byggprocessen åt dig.

Även här behöver du ta reda på vad din husleverantör menar med begreppen. Men hos oss på Myresjöhus är svaret ja, med vår totalentreprenad får du ett nyckelfärdigt hus att flytta in i.

Det behöver faktiskt inte bli dyrare med totalentreprenad. Delad entreprenad kan se billigare ut från första början, men du får tänka på att det tillkommer en hel del kostnader som kan vara svåra att hålla koll på, all från försäkringar och besiktningar till ställning på byggplatsen och provtryckning av huset. Fundera också på vad det kostar dig själv att vara ledig från jobbet för att projektleda bygget.

Christian Mogren Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.