Beställ katalog

Produktionskostnadskalkyl – allt du behöver veta

Huset i sig är en sak, men vad kostar det att bygga just mitt drömhus? Svaret får du i kalkylen som din säljare på Myresjöhus tar fram speciellt för dig: produktionskostnadskalkylen. Här berättar vi mer om den.

Heltäckande trygghet

Produktionskostnadskalkylens uppgift är dels att ge dig en tydlig bild av de olika kostnaderna som följer med att bygga hus – inte bara själva huset, utan allt från tomt och markarbeten till bygglovsavgifter. Ju mer heltäckande den är, desto tydligare blir det vad ditt drömhus kommer att kosta. Det ska vara tryggt att bygga hus med oss på Myresjöhus, därför är vi också väldigt noga med våra kalkyler. De ska både vara heltäckande och realistiska – och våra säljare tar sig alltid tid att gå igenom den tillsammans med dig. Att göra glädjekalkyler som inte håller är inget för oss.

Hjälper banken att ta beslut

Produktionskostnadskalkylen har också en annan viktig uppgift. Banken använder den som underlag för att besluta om hur mycket du får låna, och sedan bevilja ditt byggnadskreditiv. Och när en mäklare gör en förhandsvärdering av ditt blivande hus utgår hen också från produktionskostnadskalkylen.

Exempel på kostnader i kalkylen:

 • Hus och entreprenad
  Grunden ingår i vår totalentreprenad.
 • Komplementbyggnad
  Exempelvis garage, om du även vill bygga ett sådant.
 • Tillval
  Den här posten brukar kompletteras i takt med att du gör dina val.
 • Bygg-el
  Kostnaden för den el som går åt under tiden ditt hus byggs färdigt på tomten.
 • Tomt
  Priset för köp av din tomt.
 • Lagfart
  Kostnaden för att få ett bevis på att det är du som äger fastigheten.
 • Markarbeten
  Den enda mer osäkra posten i kalkylen är markarbeten. Här använder vi vår erfarenhet och goda kontakter med markentreprenörer för att göra en så bra kostnadsuppskattning som möjligt. Markarbeten innebär dock alltid en viss risk för överraskningar.
 • Geoteknisk undersökning
  Görs på tomter där man behöver fastställa markens uppbyggnad, alternativt om din kommun kräver en sådan.
 • Anslutningsavgifter
  VA, el, fiber, gas, fjärrvärme. Bygger du där det behövs eget vatten och avlopp hjälper vi dig att ta in offert på det arbetet så att vi kan räkna med kostnaden här.
 • Bygglovskostnader
  Alla kostnader som rör bygglovet. Nybyggnadskarta, startbesked, planavgift, utstakning osv.
 • Kontrollansvarig
  Arvode till personen du anlitar som kontrollansvarig.

Även lånekostnader räknas in

Vi lägger in en uppskattning, men du behöver prata med banken för att ta reda på vad som gäller just för dig.

 • Pantbrev
 • Räntor och bankavgifter
 • Skattereduktion

Tips: börja i rätt ände

Visst är det så att husdrömmen ofta börjar med att du förälskar dig i ett visst hus. Men det kan löna sig att ta reda på vilka kostnader själva bygget medför innan du bestämmer dig för en särskild husmodell. Ta kontakt med oss i tid, så hjälper vi dig att räkna – och matcha rätt tomt med rätt hus så att du får valuta för pengarna.

Frågor och svar om produktionskostnadskalkyler

En beräkning som beskriver dina kostnader fram till färdigt hus – exempelvis kostnad för hus och tomt, anslutningsavgifter, byggkostnader liksom kostnader för bygglov, lån och pantbrev.

Alla kostnader för just ditt husbygge. Ju mer omfattande kalkylen är, desto tydligare blir det vad ditt drömhus kommer att kosta. Naturligtvis är det också viktigt att kalkylen håller, och att din säljare hjälper dig att förstå hur de olika kostnaderna kan påverka helheten.

Dels för att du ska få en tydlig bild över kostnaderna. Dels för att ge banken ett bra underlag för att kunna bevilja ditt lån.

Håkan Thunberg Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.