Beställ katalog
  • Energi
  • Finansiering
  • Miljö/hållbarhet

Energisnål hustillverkare - Mycket värme för pengarna

I dessa dyra eltider har ett nybyggt hus stora fördelar när det kommer till driftskostnaden. Men varför är det så? Och hur mycket kan man spara? Låt oss förklara.

Rätt val av värmelösning

Uppvärmningen står för en stor del av driftskostnaden, och här finns det tre parametrar att ta hänsyn till för att välja rätt värmelösning för just ditt hus. Den första är naturligtvis att anläggningen uppfyller BBR, det vill säga Boverkets byggregler. Det andra är investeringen – hur mycket får den kosta? Och den tredje är elräkningen. Hur positivt påverkas dina elkostnader av vilken värmelösning du väljer?

Youtube video preview

Energisnåla hus som uppfyller kraven

När du bygger ett Myresjöhus som är upp till cirka 200 m² stort är vårt förstahandsval en effektiv frånluftsvärmepump från NIBE. Detta för att den både klarar BBR:en och får ner elkostnaderna rejält – utan att kosta för mycket. Enda undantaget är om du bygger ett ännu större hus, eller kanske vill ha stort garage eller pool. Då kan det vara värt att investera i en bergvärmeanläggning istället.

Värmelösning med smart funktion

Frånluftsvärmepumpen vi valt är dessutom varvtalsreglerad, vilket innebär att den automatiskt anpassar sig efter husets uppvärmningsbehov. När huset behöver värmas mer går värmepumpens kompressor upp i varv – och när behovet av värme minskar går den ner i varv. En traditionell värmepump startar och stoppar istället på full effekt för att styra temperaturen, vilket leder till ökad energianvändning. En varvtalsreglerad värmepump jobbar helt enkelt lite smartare, vilket både hjälper dig att spara energi och att få ett bättre inomhusklimat.

80% lägre energiförbrukning

Så, hur mycket energi kan man spara i ett nybyggt hus? Det beror naturligtvis på vad du jämför med. Eftersom vi på Myresjöhus har byggt hus sedan 1927 har vi ju gott om statistik sparat, så vi tog tillfället i akt att jämföra tre liknande husmodeller av olika årgångar – alla byggda med sin tids byggteknik och försedda med tidstypisk uppvärmning. Vi jämförde ett Myresjöhus från 1980, ett från 2000 och ett från 2022. Och resultatet är rätt så fantastiskt. Huset från 2022 kräver en femtedel så mycket el som huset från 1980 gjorde med sin tids uppvärmningssystem.

Spara tusenlappar varje månad med energisnåla hus

Naturligtvis beror skillnaden inte bara på värmepumpen, utan även på hur husen byggs. Dagens Myresjöhus har ett ännu mer effektivt klimatskal, och det minskar värmeläckaget rejält. Tillsammans gör dessa förbättringar att du som bor i huset behöver köpa mycket mindre el för att värma upp ditt hus och producera varmvatten. I vårt test motsvarade minskningen av köpt el 20.500 kWh/år. Med dagens snitt-elpris skulle det betyda 35.900 kronor i minskade elkostnader per år, det är nästan 3.000 kronor mindre i månaden. Och elen verkar ju knappast bli billigare i framtiden.

Läs om hur låga driftskostnader i praktiken kan innebära lägre boendekostnad i ett nybyggt hus än i ett begagnat.

Eller ännu mer med solceller

Vill du spara ännu mer el? Och samtidigt göra en insats för vår miljö? Varför då inte investera i ett solcellspaket, ett utmärkt komplement till frånluftsvärmepumpen. Om du förser ditt nybyggda hus med 20 solpaneler minskar du behovet av köpt el för uppvärmning med ytterligare 500 kWh/år. Dessutom genererar solcellerna ytterligare cirka 7.000 kWh/år som du kan använda till hushållsel, att ladda din elbil med – eller sälja tillbaka ut på elnätet. Framtidssäkrat, och klart.

Lars Johanson Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.