Beställ katalog
  • Att bygga hus
  • Energi
  • Finansiering
  • Miljö/hållbarhet

80% lägre energiförbrukning i ett nybyggt Myresjöhus

Att nybyggda hus är energisnåla hus är ingen nyhet, speciellt inte jämfört med äldre villor. Men visste du hur mycket det faktiskt kan skilja? Vi har undersökt saken.

Tre liknande hus: en stor skillnad

Eftersom vi på Myresjöhus har byggt hus ända sedan 1927 har vi också gott om statistik att luta oss mot. Den har vi använt för att jämföra tre liknande husmodeller ur olika generationer, alla byggda med sin tids byggteknik och försedda med tidstypisk uppvärmning. Vi jämförde ett Myresjöhus från 1980, ett från 2000 och ett från 2022. Och resultatet är häpnadsväckande. Huset från 2022 kräver en femtedel så mycket el som huset från 1980 gjorde med sin tids uppvärmningssystem.

Lägre energiförbrukning tack vare modern byggteknik

En femtedels energiförbrukning, eller 80 procent om man så vill, låter smått otroligt. Men det är faktiskt sant. Hemligheten bakom den stora förbättringen ligger dels i hur huset byggs, här har det hänt en hel del på 40 år. Dagens Myresjöhus har ett mycket mer effektivt klimatskal, alltså de byggnadsdelar som omsluter husets uppvärmda delar: tak, ytterväggar, fönster, ytterdörrar och grund. Till exempel har värmeläckaget via golv, väggar, tak, fönster och dörrar minskat med 44 procent.

Patrick Svanström, Operativ chef

– Sedan 1980 har vi tagit stora kliv mot mer hållbara småhus som idag sparar både CO2 och stora pengar för husägaren när man lever i huset. Här blir det tydligt vilka fördelar det förbättrade klimatskalet hos moderna och industriellt tillverkade trähus innebär för husägaren, säger Patrick Svanström, Operativ chef på Myresjöhus.

Glenn Dolk Säljare, Myresjöhus

Intresserad av att bygga hus?

Beställ katalog

Boka möte med Myresjöhus

Ange ett datum eller en vecka samt vilken tid på dygnet som passar dig bäst.
Skriv ett meddelande om det är något speciellt du vill nämna redan nu.

Var vill du helst träffas? *

Hur vill du att vi kontaktar dig?

Förnamn

Efternamn

E-post

Telefonnummer

Tomtinfo

Var vill du helst träffas?

Hur vill du att vi kontaktar dig?

När vill du helst träffas?

Meddelande

Och modern uppvärmning i nybyggda villor

Den andra pusselbiten sitter i systemen för uppvärmning. Även här har det hänt en del sedan 1980-talet, berättar Richard Carlholmer, National Key Account Manager på NIBE Energy Systems.

– Värmepannan har haft en fantastisk utveckling under denna period. Tidiga frånluftsvärmepumpar halverade energibehovet och dagens varvtalsreglerade kompressorer har ytterligare halverat den köpta energin. Det gör den moderna frånluftsvärmepumpen till det mest prisvärda valet i dagens energisnåla småhus.

Ger stora besparingar

Allt detta gör förstås gör att du som bor i huset behöver köpa mycket mindre el för att värma upp ditt hus och producera varmvatten. I vårt exempel motsvarar minskningen av levererad el 20.500 kWh/år, vilket med dagens elpris skulle innebära 35.900 kronor i minskade elkostnader om året.

Spara ännu mer med solceller

Om du dessutom förser ditt nybyggda hus med 20 solpaneler minskar behovet av levererad energi (alltså köpt el för uppvärmning) med ytterligare 500 kWh/år. Dessutom genererar solcellerna ytterligare cirka 7.000 kWh/år som du kan använda till hushållsel, att ladda elbilen med – eller sälja tillbaka ut på elnätet.

Lättnad för plånbok och miljö

Även elpriset i sig har förändrats en hel del på 40 år. Under 1980- och 1990-talet hade Sverige överskott av el, eftersom så gott som all el såldes inom landet, och priserna var låga. Sedan dess har dock elpriset bara gått uppåt, inte minst de senaste åren.

– Med dagens höga elpriser får de som bor i nyproduktion mer pengar kvar i plånboken varje månad. De som bor i ett nyproducerat hus blir inte bara mindre känsliga mot svängningarna i elpriset – de minskar också sitt klimatavtryck för uppvärmningen av sina bostäder, avslutar Patrick Svanström.

Inte helt övertygad?

Tänker du att det ändå blir dyrare att bygga nytt? Då är detta för dig. Vi har nämligen räknat på vad som lönar sig bäst: ett nybyggt Myresjöhus eller ett begagnat hus.

Snittpris 175 kr/kWh för en villa i Sverige under 2021, inkl. elnätsavgifter, elskatter elpris och moms, Källa: Normal elförbrukning och elkostnad för villa, Konsumenternas energibyrå/SCB

Vanliga frågor och svar om energiförbrukning

Energiförbrukningen varierar dels beroende på typ av uppvärmning och när huset är byggt, dels på hur mycket el familjen använder i sin vardag. Men för en villa som värms upp med el brukar man räkna med en normal förbrukning på 20-25.000 kWh/år.

I vår jämförelse hade ett nybyggt Myresjöhus 80% lägre energiförbrukning jämfört med ett motsvarande hus byggt på 1980-talet. Huset från 2022 kräver en femtedel så mycket el som huset från 1980 gjorde med sin tids uppvärmningssystem.

I vårt exempel motsvarar minskningen av levererad el 20 500 kWh/år, vilket skulle innebära 35.900 kronor i minskade elkostnader om året. Och då räknat på ett genomsnittligt elpris om 1,75 kr/kWh. Utrustar du sedan din villa med solceller kan du spara ännu mer.

Magnus Thörnert Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.