Beställ katalog

Värmelösningar för ett energisnålt hus

När du bygger ett Myresjöhus väljer vi ut den värmelösning som passar bäst – både för huset och för dina behov. För de allra flesta räcker en effektiv frånluftsvärmepump alldeles utmärkt, men för dig som bygger ett riktigt stort hus kan bergvärme vara ett bättre alternativ.

Förstahandsvalet för många

För att välja rätt värmelösning till just ditt hus finns det tre saker att tänka på. Uppfyller anläggningen BBR, det vill säga Boverkets byggregler? Hur stor blir investeringen, alltså hur mycket får den kosta? Och hur positivt påverkas dina elkostnader av vilken värmelösning du väljer? När du bygger ett Myresjöhus blir oftast en effektiv frånluftsvärmepump förstahandsvalet, eftersom den både uppfyller byggreglerna och får ner elkostnaderna – till en lägre kostnad

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus, för att sedan skicka ventilationsluftens värmeenergi till värmepumpen för att värma upp vattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energin ur inomhusluften. I grunden är det en enkel princip, men teknikutvecklingen har med åren skapat allt smartare och allt mer effektiva produkter.

Bergvärme som alternativ

För dig som bygger ett riktigt stort hus, tänk över 200 m2, som vill ha stort garage eller kanske pool – är bergvärme ett bättre alternativ. En bergvärmeanläggning är ännu mer energieffektiv, men eftersom installationen kräver ingrepp i marken blir bergvärme också en större investering.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme är solenergi som lagrats djupt nere i marken, i botten av sjöar eller under din gräsmatta och som du kan använda för att värma ditt hus. Med hjälp av en bergvärmepump kan du ta vara på den lagrade solenergin och förse ditt hem med värme och varmvatten året runt – och även med svalka under varma sommardagar.

Nya intelligenta S-serien

Oavsett om en frånluftsvärmepump eller bergvärme passar bäst för ditt energisnåla hus kommer det att utrustas med en smart och energieffektiv värmepump i S-serien från NIBE. Med hjälp av den tillhörande appen myUplink kan du få tillgång till flera smarta tjänster. Du kan styra värmepumpen direkt i mobilen – den säger dessutom till om den behöver din uppmärksamhet. Du kan du låta värmepumpen anpassa värmeproduktionen efter väderprognosen så att du alltid har lagom varmt hemma – och om du har timprisavtal för el kan du använda tjänsten Smart Price Adaption för att sänka dina elkostnader. Då jobbar värmepumpen som mest när elen kostar som minst – och tvärtom. Smart, eller hur?

Per Scherdin Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.