Beställ katalog
  • Att bygga hus
  • Miljö/hållbarhet

Hur bygger vi morgondagens hus?

Det är ingen tillfällighet att det heter hållbarhetsarbete. Det är ju ett pågående jobb vi gör för att hela tiden bygga ännu bättre. Här berättar vår hållbarhetschef Carl-Johan Sigfridsson mer om olika forsknings- och utvecklingsinitiativ som vi inom OBOS-koncernen medverkar i just nu.

På väg mot ett klimatneutralt byggande

Byggskedet står för en stor del av husens klimatpåverkan. Därför pågår en hel del arbete kring att utveckla ett klimatneutralt byggande – men också kring att definiera vad ett sådant egentligen är. Ett av initiativen vi deltar i är LFM30, vars övergripande mål till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp.

– Enligt LFM30:s definition av gränsvärden ligger vi redan väldigt nära, men vi jobbar på med att förbättra oss ytterligare – till exempel genom att se över våra materialval och transportlösningar, förklarar Carl-Johan.

Carl-Johan Sigfridsson, Hållbarhetschef

Klimatdeklarationer på agendan

Sedan i januari 2022 finns en lag som säger att nya byggnader ska förses med en klimatdeklaration, alltså en sammanställning av den klimatpåverkan som sker när huset byggs. Lagen gäller förvisso inte för dig som bygger hus med oss, eftersom den inte omfattar privatpersoner. Åtminstone inte ännu, berättar Carl-Johan.

– Lagen gäller däremot både våra flyttklara hus, och de bostadsområden som byggs under namnet OBOS. Därför har vi redan satt upp systemen för de beräkningar som behövs, så i framtiden ska du som bygger hus med oss kunna välja att klimatdeklarera ditt nya hem.

Att mäta är att veta

I klimatdeklarationen beräknas husets klimatpåverkan, såväl positiva som negativa faktorer vägs in, med målet att nå +-0. Syftet är förstås att minska utsläppen av växthusgaser – men också att öka kunskapen, till exempel om hur olika materialval kan påverka miljöbelastningen.

– Vi ser klimatdeklarationen som ett jättebra verktyg för att lära oss mer om hur vi kan bidra till att minska klimatpåverkan hos våra hus genom att utvärdera såväl material som rutiner. Vi tittar med andra ord inte bara på själva huset, utan även på resan dit, säger Carl-Johan.

Cirkulärt byggande

Att återanvända material är klimatsmart, och vi måste börja återbruka material i ännu större utsträckning. Förr i tiden var det inga konstigheter att montera ner ett timmerhus och sedan sätta upp det på en annan plats – men går det att göra med de trähus vi bygger idag? Ett annat initiativ vi deltar i har fokus på just detta. I projektet Framtidens design – återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi har vi jobbat tillsammans med branschorganisationer, husbyggarkollegor och återvinningsföretag för att hitta lösningar för ett modernt cirkulärt byggande.

– Det går att göra en hel del, till exempel återbruka hela husmoduler. Men det bästa huset är alltid det som får stå kvar, konstaterar Carl-Johan.

Kan ett hus ha en grund av trä?

Vissa material står för en högre miljöpåverkan, det gäller även material som ingår i ditt hus. Betongen i husgrunden, väggarnas gipsskivor och stenullen i isoleringen är tre material som sticker ut. Men när vi tittar på ersättningsmaterial behöver vi även väga in deras goda sidor, till exempel att både gips och stenull har bra brandskyddsegenskaper. Och grunden då, finns det något annat än betong att bygga den i? Ja, vad sägs om trä? Det låter kanske smått otroligt, men försök är redan igång.

– Material som byggs in i ett hus ska vara brandsäkra och stabila, de ska klara krav på ljudnivåer och inte mögla. Därför behöver vi fortfarande ha rätt material på rätt plats. Så ja, vi behöver testa allt. Det kan göra att vi upplevs som tröga i förändring, men vi vill vara säkra på att det blir rätt, förklarar Carl-Johan.

Inspiration från tradition och vision

För att kunna vara med och påverka framtidens trähusbyggande jobbar vi brett och syns i många olika forsknings- och utvecklingssammanhang. Vi älskar också att provbygga och testa olika material, liksom att inspireras av kollegor i branschen. Tillsammans pushar vi gränserna för hur vi ser på ett hållbart husbyggande idag.

– Men vi kan samtidigt tryggt luta oss tillbaka mot vår gedigna husbyggartradition och dra nytta av hur man byggde förr. En stomme i trä är ett bra sätt att hålla ner klimatpåverkan och binda kol under byggnadens livstid. Att se på hållbarhet ur ett brett perspektiv tror vi ökar våra möjligheter att bygga ännu bättre i framtiden, avslutar Carl-Johan.

Anders Stenborg Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.