Beställ katalog
  • Miljö/hållbarhet

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid

Att Myresjöhus är en del av OBOS innebär att vara del av en samhällsutvecklare som driver förändring. Det ger oss styrkan som krävs för att prioritera hållbarhet i alla dess aspekter. Från materialet till våra hus, genom hela byggprocessen och fram till ett gott liv i huset – och utanför.

Hållbarhet i alla dess former

Medlemsorganisationen OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare, med ett tydligt fokus på hållbarhet i alla dess former. Från hur vi bygger våra trähus, till ett hållbart liv i dem – både i det enskilda hemmets perspektiv och i samhället i stort. OBOS arbetar på många olika nivåer för att skapa värde i samhället. Vi vill göra skillnad för kommande generationer och bidra till såväl sociala som miljömässiga förbättringar.

Vi bygger för människor och miljö

Även inom OBOS i stort byggs en stor andel av bostäderna i trä, vilket är det enda helt förnybara byggmaterialet. Våra industriella byggsystem har grundlicens för att bygga Svanenmärkt, vilket ger oss möjlighet att Svanenmärka såväl hela bostadsprojekt som enskilda hus. Svanenmärkningen används också i OBOS samhällsfastigheter, som OBOS förskolekoncept Start Learning och OBOS LSS-koncept.

För ett hållbart liv mellan husen

I en hållbar framtid behöver även den sociala hållbarheten få rum. För OBOS innebär social hållbarhet att skapa platser där folk kan mötas, att sponsra samhällsnyttiga initiativ och att främja jämställdhet. I våra bostadsprojekt strävar vi efter att skapa en bra boendemiljö med exempelvis god infrastruktur, tillgång till service och sociala mötesplatser som lekplatser, odlingsytor och andra aktivitetsområden.

Vi bygger för våra medlemmar

Inom OBOS går all vinst tillbaka till den egna verksamheten och används för att uppfylla sitt syfte: att bygga bostäder för våra medlemmar. Som OBOS-medlem får du förtur till både bostäder och tomter. Du får möjlighet att köpa bostad med OBOS Deläga som ger fler chans att uppleva tryggheten i att äga sitt eget hem, och kan få ekonomisk hjälp om din nuvarande bostad inte blir såld i tid. Dessutom får våra medlemmar mängder av förmåner för både nytta och nöje.

OBOS ger tillbaka

Att ge tillbaka till samhället är en viktig och tydlig del av OBOS strategi. Genom vårt initiativ OBOS ger tillbaka vill vi bidra till bra boendemiljöer mellan husen och trygga meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Här kan föreningar och andra organisationer som bedriver den typen av verksamhet ansöka om bidrag.

Hela Sverige ska leva

Att hela Sverige ska leva är viktigt för oss. Därför utvecklar vi bostäder både i städer och på landsbygden – och vi skapar samtidigt arbetstillfällen både där vi bygger och där vi har våra fabriker och kontor. Under 2021 var vi verksamma i 148 kommuner runt om i landet. Detta arbete hjälper till att sätta ramarna för hur människor kommer att leva, bo och arbeta i många decennier framöver – och är centralt i planeringen och utvecklingen av framtida bostadsområden.

Minska klyftorna – öka mångfalden

Ett sätt för oss att gå steget längre i hållbarhetsarbetet och skapa positiva synergieffekter på samhällsnivå är genom samarbeten utanför den egna organisationen. OBOS satsning på svensk elitfotboll genom OBOS Damallsvenskan satte till exempel fokus på jämställdhetsfrågorna inom fotbollen. Men arbetet med mångfald börjar redan internt, där vi strukturerat jobbar för att främja jämställdhet och satsar mycket på bland annat nyrekrytering och kompetensutveckling av nyanlända.

Vill du veta mer om OBOS hållbara handlingar?

Läs vår hållbarhetsrapport

Henrik Nyberg Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.