Beställ katalog

Reklamation

Din bostad och din trivsel är viktig för oss! Därför kan du som köpt en bostad från Myresjöhus göra en reklamation på ett garantiärende, på den här sidan.

Läs detta först innan ni gör en reklamation!

Akuta fel

Om ett akut fel skulle uppstå under garantitiden så kontaktar ni OCAB som snabbt kan komma för att begränsa och åtgärda eventuella skador, där kontaktuppgifter finns i Drift- och skötselpärmen. Som akut fel räknas exempelvis större vattenläckage som kan orsaka skada samt allvarligt fel av el eller värme. I det fall skadan orsakats ex vis av slarv, eget vållande eller brist av underhåll debiteras kostnaden.

Har du läst drift- och skötselpärmen?

Många vanliga problem avhjälps med informationen i drift- och skötselpärmen som du fick när du flyttade in ditt hus. Det finns även information om underhåll som ska utföras löpande av er som fastighetsägare.

Gäller ditt ärende värmepump?

Support och frågor angående värmepump hanteras av vår leverantör NIBE. Du har tre års garanti på din värmepump fr.o.m slutbesiktningsdatum. Klicka här för att hitta svar på många frågor och mer information om support hos NIBE.

När en reklamation behöver göras så görs det i vårt formulär nedan.

Vid övriga system tex. FTX (värmeväxlare, fjärrvärme mm.) hänvisas till respektive produkts manual för information.

I det fall skadan orsakats av till exempel slarv eller handhavandefel så debiteras kostnaden.

Gäller ditt ärende vitvaror?

Reklamationer, support och frågor angående vitvaror hanteras direkt av vår leverantör Siemens, där ni gör en reklamationen direkt på deras hemsida.Du har två års garanti från slutbesiktningsdatum på dina vitvaror från Siemens. 

Klicka här för att hitta tips och tricks, felsökning, bruksanvisningar etc hos Siemens.

I det fall skadan orsakats av till exempel slarv eller handhavandefel så debiteras kostnaden.

Nybyggnadsförsäkring hos Garbo

När gjordes slutbesiktning av ditt hus?

Ni har utöver garantitiden en Nybyggnadsförsäkring hos GarBo som är en försäkring som täcker kostnader för att åtgärda fel och skador som orsakas av felaktigt byggarbete och som gäller i 10 år från godkänd slutbesiktning.

Bor du i en bostad som är mer än fem år sedan slutbesiktning ska du göra en anmälan till GarBo. Klicka här för att göra en felanmälan hos Gar-Bo.

Har du läst ovan men vill göra en reklamation till Myresjöhus?

Då fyller du i formuläret längre ned på sidan. Du kan vänta dig svar från en medarbetare på Myresjöhus inom fem arbetsdagar om hur vi går vidare med ditt ärende. Vid semestertider är det längre svarstid.

Observera att bilderna du laddar upp kan vara maximalt 10 mb. 

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.