Beställ katalog
  • Miljö/hållbarhet

Hållbarhet i praktiken – i Myresjöhus-fabriken

När träden sågats till virke är det dags för nästa anhalt på resan för ditt blivande Myresjöhus: husfabriken i Myresjö. Så här jobbar vi med hållbarheten där.

Det börjar redan på ritningen

Resan till ett hållbart hus börjar redan i arkitektens huvud. Att rita hus med ett rent formspråk minskar värmeförlusten avsevärt. Färre vinklar och vrår ger alltså inte bara ett elegantare intryck, med smarta planlösningar fördelas värmen effektivt i husets alla rum.

Hållbar produktion i flera avseenden

Att bygga trähusvårt effektiva industriella vis, där husen till stor del byggs inomhus i varma och torra lokaler, gör att vi kan försäkra oss om att byggprocessen håller en jämn kvalitet året runt. Men det gör också att vi kan spara på resurserna. Vårt sätt att bygga bygger på just det: att hushålla med energi och material på ett effektivt sätt. Till exempel sparar vi transporter genom att så långt det är möjligt köpa såväl träråvara som övrigt material från lokala leverantörer, liksom att vårt byggsystem ger en kortare byggtid ute på byggplatsen. Eftersom bygg- och anläggningssektorn står för en stor del av växthusgasutsläppen* jobbar vi hårt för att minska dessa**.

Varsam resursanvändning

Vi jobbar också ständigt för att göra oss mindre beroende av fossila bränslen. I fabriken använder vi bara förnybar el med ursprungsgarantier för vattenkraft, det samma gäller på vårt huvudkontor. I produktionen är vi noga med att skapa minsta möjliga spill och låter använt material gå tillbaka i kedjan genom återvinning och energiåtervinning. Till exempel blir virket som blir över när vi bygger våra bostäder till flis som används för att värma upp fabriken.

I en hållbar arbetsmiljö

Men vårt hållbarhetsarbete handlar om mer än vår miljö – vi brinner också för en hållbar arbetsmiljö, i alla aspekter. Alla medarbetare har rätt att komma hem säkert efter en dag på jobbet – därför kommer säkerhet högst upp på agendan, såväl i fabriken som på byggplatsen. Vi tror också på att ha medarbetare som representerar olika delar av samhället, då får vi kunskap och erfarenheter som bygger en god företagskultur. Inom hela OBOS jobbar medarbetare från drygt 30 olika nationaliteter och alla har vi åtminstone en sak gemensamt: vi är stolta över husen vi bygger.

Hållbart för plånboken

Att bygga industriellt i fabrikens torra, skyddade miljö är inte bara hållbart med tanke på miljö, kvalitet och arbetsmiljö – utan även sett till kostnaden. Naturligtvis beror det på att det går snabbare att bygga på det här viset, men faktum är att en arbetstimme i fabriken alltid är billigare än en timme på byggarbetsplatsen. Och det beror inte på skillnader i lön – utan på alla kringkostnader som restider, utrustning och transporter. Att våra husmodeller är utrustade med effektiva ventilations- och värmesystem, samt välisolerade fönster och väggar gör sitt till för hållbarheten när det handlar om energieffektivitet. Det gynnar inte bara vårt klimat, utan ger även minskade elkostnader för dig som flyttar in.

* 21% under 2019, se https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
** https://obos.se/samhallsansvar/gron-hallbarhet/hallbarhetsrapport/

Peter Reichel Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.