Beställ katalog

Så byggs ett Myresjöhus

Att bygga på vårt industriella vis liknar faktiskt bilindustrin. En välutvecklad produktplattform där varje konstruktionsdetalj och varje steg i processen är definierad från början, och sedan repeteras för att få samma fina resultat varje gång.

Allt börjar i fabriken

Resan mot ditt nya hem börjar i småländska Myresjö. Här ligger vår husfabrik, en modern produktionsanläggning speciellt för trähus som bygger hem för alla smaker. Hus med hög kvalitet, som byggs med energieffektiva material – hem som ska hålla i generationer. Att bygga industriellt handlar om att återföra erfarenheter in i verksamheten. Vi behöver inte börja från noll varje gång vi ska bygga en ny husmodell, utan kan dra nytta av all den kunskap och erfarenhet som redan finns på plats.

Smart system med inbyggda byggregler

Ett Myresjöhus byggs med planelement. Rent praktiskt innebär det att husets konstruktionsdetaljer, till exempel väggelement, takstolar och bjälklagselement, byggs färdigt inne i fabrikens varma, torra miljö – för att sedan snabbt kunna monteras ihop på byggplatsen. Även fönster, dörrar, tätningslister, med mera kommer på plats redan i fabriken. Det här är ett effektivt och kvalitetssäkert sätt att bygga, inte minst för att slippa fuktproblem – men också för att uppfylla krav på exempelvis brandskydd och energiförbrukning. Man kan säga att byggreglerna är integrerade i vårt byggsystem, så länge vi använder byggsystemets konstruktionsdetaljer uppfylls reglerna automatiskt.

Skyddad transport till snabbt montage

Att undvika fuktproblem när man bygger hus är högsta prioritet, och vädrets makter kan vi inte rå på. Men jämfört med hus som byggs i lösvirke har vårt sätt att bygga en stor fördel: det går undan ute på byggplatsen. Från fabriken transporteras delarna till huset på täckta lastbilar, även där skyddade mot väder och vind – och monteras sedan snabbt ihop ute på byggplatsen. Husen är ofta täta redan första dagen. Sedan är det bara att bygga vidare, fuktsäkrat och klart. Även alla anslutningar mellan olika element är fördefinierade, till exempel hur många spik som takstolen ska fästas med, och elinstallationerna är förberedda med tomrör. Allt för att göra montaget så snabbt och smidigt som möjligt.

Samma sak, men inte likadant

Nyckeln till ett effektivt industriellt byggande ligger i upprepningen, att göra samma sak varje gång. Men att bygga på samma sätt behöver inte alls betyda att alla hus ser likadana ut. Att bygga med planelement är faktiskt väldigt flexibelt, både när det gäller att ta hänsyn till olika markförhållanden och arkitektoniska önskemål. I byggsystemet ingår olika former av tak och taklutningar, olika takbeläggningar, liksom olika fasadalternativ och fönsterutföranden. Det gör att vi kan bygga hus som både ser helt unika ut, och som känns unikt för dig som flyttar in, även om de byggs på samma sätt i fabriken.

Stefan Malm Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.