Beställ katalog
  • Att bygga hus
  • Tomter

Stycka av tomt: så går det till

Har du en större tomt än du behöver? Eller kanske en bit mark som skulle göra mer nytta som tomt? Då kanske du vill stycka av och sälja den nya tomten till någon annan. Här berättar vi hur.

Vad betyder att stycka av?

Att stycka av mark från en befintlig fastighet är ett av två sätt att bilda en ny fastighet, med eller utan byggnader på. Det andra sättet är att klyva fastigheten, så att fastighetens alla delägare får sin egen fastighet, men det är en annan historia. Det är alltid fastighetsägaren som ansöker om avstyckning.

Kan alla tomter styckas av?

Nej, det är inte säkert att du får stycka av din tomt – även om du själv tycker att de två nya tomterna blir stora nog. Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur stor en tomt behöver vara. Då kan du fråga kommunen om vad som gäller. Du kan också ansöka om förhandsbesked så att du vet att du, eller den du säljer till, verkligen får bygga på den avstyckade tomten.

Man på träningspass

Vad behöver jag göra?

Själva avstyckningen är det Lantmäteriet som har hand om. Du ansöker om avstyckning, och de avgör om det går att stycka av tomten. Vid avstyckningen regleras också eventuella befintliga och nya servitut för de inblandade fastigheterna. Ett servitut är ett juridiskt begrepp som kan omfatta många olika saker, men kort sagt handlar det om rätten för en fastighet att använda en annan fastighet på ett visst sätt.

Vad kostar det?

Att stycka av en tomt är inte gratis. Kostnaden består dels av en grundkostnad som beror på antalet inblandade fastigheter, dels på ett timpris för det arbete som krävs. Om det förekommer oklarheter eller tvister kostar det mer. Du kan ofta påverka kostnaden genom att själv ordna eventuella överenskommelser med grannarna, och har du koll på var markeringar för gränser finns är det också bra. Men trots detta kostar en vanlig avstyckning ofta runt 55.000 – 100.000 kronor. Mer information om kostnaderna för avstyckning hittar du hos Lantmäteriet.

Att sälja en avstyckad tomt

Om du styckar av din tomt kan du antingen sälja tomten som den är, eller med medföljande bygglov och med anslutningsavgifter för el, vatten och fiber redan betalda. Du kan också välja att själv bygga ett nytt hus på den avstyckade tomten och sedan sälja det.

Att köpa en avstyckad tomt

Om du istället ska köpa en avstyckad tomt behöver du vara noga med att ta reda på vilka servitut som följer med eller som belastar fastigheten. Kanske har ägaren till ursprungsfastigheten rätt att passera över din tomt? Kanske är det istället du som har rätt att använda deras väg. Tänk också på att det tillkommer kostnader för anslutning av el, vatten och avlopp med mera. Om inte säljaren redan betalt dessa, förstås. Det är heller inte säkert att du får börja bygga direkt när en tomt styckats av. Vissa kommuner kräver nämligen att en viss tid passerar mellan fastighetsbildning och bygglovsansökan. Kolla detta med din kommun redan i förväg. 

Ett par som ska bygga hus träffar säljare

Bra hjälp finns att få

Känner du att det blev mycket information att ta in? Ta kontakt med våra säljare, så får du hjälpen du behöver – oavsett om du ska stycka av eller funderar på att köpa en avstyckad tomt för att bygga ditt drömhus på. 

Tomas Molander Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.