Beställ katalog
  • Att bygga hus
  • Fritidshus
  • Tomter

Att bygga fritidshus på kusten

Det finns många som lockas av tanken att bo nära kusten. Att ha nära till bad, båtliv och salta vindar – inte minst under semestern. Men vad behöver man egentligen veta om man ska bygga ett fritidshus på kusten?

Vilka husstilar är vanligast på kusten?

Det kanske inte är så förvånande att det finns gott om stora, ospröjsade fönster och generöst med inglasade ytor när man ser sig om längs kustbandet. Man vill ju trots allt ta vara på ljuset och på omgivningen så mycket det bara går. Därför är det inte ovanligt att se husen längs kusten ligga tätt ihop, med ryggen mot bergen och framsidan ut mot vattnet. Såklart finns det gott om de klassiska, faluröda stugorna i både öst och väst. Men vad gäller husstilar är inriktningarna många. Från de klassiska New England-inspirerade husen till nytänkande moderna former med funkisstilen som inspiration.

Vilka material passar bäst att bygga med?

Om man ska bygga nära havet måste man se till att huset tål salta och ibland hårda vindar. Det ställer högre krav på tak, isolering, väggfärg och mycket annat. Och det är inte helt ovanligt att ett hus nära havet behöver mer underhåll än ett hus inåt landet. Huset ska tåla klimatet och vara väl förberett på fuktpåverkan. Och hur huset bäst placeras på tomten hänger nära ihop med vindens riktningar och om det finns möjligheter att skapa vindskydd för exempelvis uteplatser – med en genomtänkt placering av huset.

Hur nära vattnet kan jag bygga?

Givetvis vill man bygga så nära vattnet som möjligt. Men innan du kommer för långt i planerna kan det vara bra att lära sig om Strandskyddet, och vad det innebär. För Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vattnet – för att hålla strandzonen tillgänglig för alla. Vanligtvis ligger den skyddade zonen på 100 meter, men i vissa fall kan den sträcka sig till 300 m.

Finns det undantag från Strandskyddet?

Det går att söka dispens hos Länsstyrelsen eller byggnadsnämnden om du vill bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område. Då kan det exempelvis handla om att det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet eller att syftet med strandskyddet inte kom att påverkas.

Behöver jag tänka in vattennivåer när jag bygger?

Att bygga långsiktigt och säkert är givetvis viktigt var du än bygger. Men just när det handlar om byggnationer nära vattnet finns det vissa saker som blir extra viktiga att tänka på. Som exempelvis var eventuella lågpunkter i landskapet finns och hur kringliggande sjöar och vattendrag har och kommer att förändras.

Myresjöhus har lång erfarenhet av att bygga nära vattnet i olika delar av landet och kan se till att du har informationen du behöver på vägen. Vi kan dessutom hjälpa dig i samtal med länsstyrelsen eller kommunen. För vi vet att det kan finnas mycket att ta ställning till inför ett husbygge. Men vi vill se till att din husresa blir så enkel som möjligt. 

Upptäck våra fritidshus!

Klara, färdiga, paus

Välkommen till din paus!

Att köra in på vägen till fritidshuset och lämna vardagen bakom dig. Den kommer att finnas kvar där när du kommer hem, men just nu är det bara den här stunden som räknas. Vid vägens slut väntar Glimma - ett nytt fritidshus i tre olika kategorier för olika stil och miljö.

Läs mer om våra fritidshus!
Glenn Dolk Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.