Beställ katalog

Vilka krav ställs på ett nybyggt hus?

Att bygga ett nytt Myresjöhus innebär stora möjligheter att få ditt drömhus precis som du vill ha det. Så länge det uppfyller vissa viktiga kriterier, förstås. Här berättar vi mer om vilka krav som ställs på ett nybyggt hus, och hur de kan påverka din husresa.

Byggregler

Kanske har du hört talas om BBR? Den förkortningen står för Boverkets Byggregler, en samling föreskrifter som har en hel del att säga till om när det gäller det tekniska kring bygga nytt. Här samlas krav som ställs på nybyggda hus i allt från bostadens utformning till brand- och bullerskydd, miljö och hälsa samt energihushållning. Många av dessa krav kommer du som bygger ett Myresjöhus aldrig att märka av, eftersom de uppfylls automatiskt. Men det finns vissa saker som kan påverka ändringar du vill göra i ditt nya hus.

Konstruktionskrav

Tidigare innehöll BBR även regler kring husets bärförmåga, stadga och beständighet. Numera har de fått en egen författning: Boverkets konstruktionsregler. När du bygger ett Myresjöhus ligger alla dessa krav inbyggda i vårt byggsystem – men om du vill ändra något i ditt hus kan du stöta på patrull. Om du vill justera planlösningen kan du till exempel inte alltid ta bort en vägg hur som helst, eftersom ett sådant ingrepp kan påverka husets bärighet.

Tillgänglighet

De krav som oftast ställer till det när du vill göra ändringar i ditt nya hus handlar om tillgänglighet, inte minst för att de påverkar hela entrévåningen. Tillgänglighetskraven följer svensk standard och innebär att varje nytt hus som byggs även ska fungera för personer som använder rullstol eller liknande. Det innebär att vissa funktioner – till exempel dusch och toalett, förvaring och matlagningsmöjligheter – alltid ska finnas tillgängliga på entrévåningen. Tillgänglighetskraven gäller också många mått i huset, från korridorers bredd och storlek på klädkammare till avstånd mellan spishäll och diskho, med mera. Och de kan även påverka tomtens utformning.

Brandskyddskrav

Ett annat krav som kan påverka din husresa är krav på brandklassning, även om huset i sig är brandklassat redan från början. Brandskyddskraven kan till exempel påverka var du kan placera huset i förhållande till tomtgränsen (och grannens hus) – eller om du vill ha ett garage eller carport nära ditt eget hus. Det kan fortfarande vara möjligt att få det som du vill ha det, men då kan extra åtgärder behövas.

Detaljplanen – och kommunen

Även detaljplanens krav kan påverka vad du får göra med ditt nya hus. Här kan det till exempel handla om hur högt och hur stort du får bygga, om tillåtna taklutningar – eller om husets gestaltning, ibland ända ner till kulörval. Din kommun har också rätt att tolka kraven i BBR och svensk standard enligt sina specifika önskemål. Det kan till exempel innebära att du inte får igenom en ändring, fast någon av dina grannar redan gjort samma sak.

Ge rum åt installationer

För att ditt hus ska fungera som hem krävs både el, vatten, avlopp och ventilation – på rätt ställe. Det är med andra ord en hel del installationer som behöver få plats, och synas så lite som möjligt. Det här är något som kan påverka när du vill göra ändringar i ditt hus. Till exempel kanske du inte kan flytta på braskaminen för att rökröret då inte har någonstans att ta vägen.

Passa vårt byggsystem

Eftersom vi bygger våra hus på ett effektivt industriellt vis är varje detalj i byggprocessen noga uträknad redan från början. Allt bygger på bestämda mått. Det här gör till exempel att du visst kan få flytta ett fönster, men kanske inte exakt så många centimeter som du tänkt dig. Eller att du visst kan byta trappa, men inte till vilken trappa som helst. Alla ändringar behöver passa in i vårt byggsystem, och här hjälper våra bygglovsprojektörer dig att hitta den bästa lösningen.

Hans-Olov Larsson Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.