Beställ katalog

Anpassa planlösning – så går det till

Känns husets planlösning bara nästan helt rätt? Inga problem, hos oss på Myresjöhus kan du få hjälp med att justera planlösningen (och planritningen) för ditt hus, så att den passar helt perfekt.

Många möjligheter

Hos oss på Myresjöhus har du alla möjligheter att förverkliga din husdröm. Du kan antingen tryggt välja ett hus direkt ur katalogen, eller få ditt drömhus ritat speciellt för dig av våra duktiga arkitekter. Men du har också ett tredje alternativ, en populär gyllene medelväg som kommer väl tillpass när planlösningen i ditt drömhus bara är nästan perfekt. Du kan få hjälp av våra duktiga bygglovsprojektörer med att anpassa planlösningen efter dina önskemål.

Hur går det till att anpassa en planlösning?

Det vanligaste tillvägagångssättet när du vill anpassa din planlösning är att din säljare hjälper dig att få kontakt med en av våra bygglovsprojektörer så att du får förklara dina önskemål. Bygglovsprojektören tittar då på vad som är möjligt att göra, och ritar sedan upp ett nytt förslag på planritning. Våra bygglovsprojektörer vet vad som krävs för att göra en planlösning funktionell, men också vilka krav den behöver uppfylla – både när det handlar om tillgänglighetskrav och rent konstruktionsmässiga sådana. Sedan för ni en dialog tills alla är nöjda.

Vad kan man ändra i ett hus planlösning?

En hel del. Ofta går det alldeles utmärkt att justera innerväggar, att flytta en dörr, byta storlek på fönster eller kanske sätta in lyxiga dubbeldörrar ut mot altanen – eller till och med att förse ditt hus med ryggåstak. Köket är också något som ofta justeras.

Vad kan man inte göra?

Alla ändringar som görs måste både följa tillgänglighetskraven enligt svensk standard och kraven som ställs på husets konstruktion, med tanke på allt från bärighet och vindlast till brandklassning och ventilation, enligt Boverkets Byggregler. Dessutom behöver de matcha detaljplanens krav. Och eftersom vi bygger våra hus på ett smart och effektivt industriellt vis behöver ändringarna fungera i vårt byggsystem. Det gör bland annat att vi behöver hålla oss inom vissa fastställda mått – till exempel när det gäller husets ytterväggar.

Vad innebär tillgänglighetskraven?

Tillgänglighetskraven följer svensk standard och finns till för att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Det gör att varje hus som byggs ska kunna användas av alla – även av personer som använder rullstol eller liknande. Rent praktiskt innebär det att vissa grundfunktioner som dusch och toalett, tvättutrymme, förvaring och matlagningsmöjligheter alltid ska finnas tillgängliga på entrévåningen. Tillgänglighetskraven påverkar dessutom många mått i huset. Från korridorers bredd till utrymme framför duschen och hur långt det ska vara mellan spishäll och vask – med mera.

Innan du börjar…

Möjligheterna är, som sagt, många. Men ibland kan många möjligheter också göra livet lite mer komplicerat. En justering kan lätt leda till flera – och det är ju även en ekonomisk fråga. Så innan du går loss, ställ dig frågan: har jag valt rätt husmodell? Alla Myresjöhus är arkitektritade och genomtänkta i varje detalj redan från början, så kanske finns det du söker redan bland våra befintliga planlösningar? Vill du hellre få hjälp med att rita ditt hus från grunden? Då har du även möjlighet att ta hjälp av en av våra arkitekter.

Bonustips: teamsmöte med bygglovsprojektören

Vill du se dina idéer få liv? Då ska du be din säljare ordna ett teamsmöte med bygglovsprojektören, där du kan få se ditt hus i 3D. Gör det gärna tidigt i processen, allt går så mycket smidigare då.

Per Andersson Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.