Beställ katalog
  • Arkitektur
  • Moderna hus

Därför älskar vi funkishus

Stramt, funktionellt och tidlöst vackert. Det är snart 100 år sedan funkisstilen vann svenskarnas hjärtan, och vi älskar dem knappast mindre idag. Men exakt vad är funkishus egentligen? Och vad kännetecknar dagens moderna funkishus? Låt oss utforska denna älskade stil.

Funkis är lika med fullbordad funktion

Begreppet funkis är ett lite mer vardagligt uttryck för funktionalismen, en stil inom arkitektur och formgivning som slog igenom med dunder och brak under 1930-talet. Namnet ger inte bara en utmärkt beskrivning av tanken bakom stilen, här skulle ju allt man skapade utformas för bästa möjliga funktion, utan kommer även från latinets fungor – vilket betyder fullborda.

Kännetecken för funkishus

Ett funkishus vid den här tiden var något helt nytt. Här premierades släta, ljusa fasader utan några som helst dekorationer – oftast i puts – platta tak och en form inspirerad av geometrins grundformer, som kuber, rätblock och cylindrar. Arkitekterna inom funkisrörelsen menade att man genom rationellt tänkande och logiskt problemlösande kunde skapa bättre levnadsvillkor för människorna. Det funktionella skulle automatiskt bli det vackra.

Vad är moderna funkishus?

Funkishus har väl egentligen aldrig blivit omoderna. Istället har de inspirerat generationer av arkitekter, inte minst ser vi tydliga influenser i dagens arkitektur. Hos oss på Myresjöhus hittar du gott om exempel bland våra hus i modern stil. Enkla former, rena linjer, asymmetrisk fönstersättning – och ibland även flacka tak. Däremot har våra moderna hus ofta större fönster än när det begav sig, och idag är vi heller inte främmande för mörkare fasadkulörer.

Funktionellt nu och då

När vi jämför planlösningar från traditionella funkishus med moderna funkishus eller funkisinspirerade hus – då ser vi stora skillnader. Förmodligen eftersom det som ansågs funktionellt för snart 100 år sedan inte riktigt matchar dagens husdrömmar. Förr ville man ha många rum, och köken var heller inte särskilt väl tilltagna i storlek. Idag är ju rymliga kök och öppna sällskapsytor och planlösningar etta på önskelistan.

Vår tolkning av modena funkishus

Bland våra hus i modern stil finns som sagt gott om funkisinfluenser. Titta till exempel på härliga Morgondagg, eller stiliga Ängsmark. Eller upptäck hur Kungsspira blir ett helt annat hus i sin eleganta, moderna kostym. Man kan säga att vi idag tar vara på det bästa från funktionalismen, utan de superstrikta idealen. Våra arkitekter får helt enkelt lite mer frihet att skapa vackra hus – som naturligtvis också är ytterst funktionella, sett till dagens husdrömmar.

Hans-Olov Larsson Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.