Beställ katalog
  • Arkitektur
  • Att bygga hus

Vad är en takfot?

Husets takfot är en viktig detalj, både när det gäller form och funktion. Här tar vi reda på vad en takfot är, vad den gör för nytta – och vilken takfot som passar husets stil.

Takfot, takutsprång eller takskägg

Låt oss först ta reda på var husets takfot sitter. Det hörs faktiskt nästan på namnet. En takfot är den undre delen av yttertaket som skjuter ut från väggen. Alltså den del som står på väggen – därav uttrycket takfot. Andra namn på den här detaljen är takutsprång eller takskägg. Och bor du i Västsverige kanske du hört uttrycket öfs, eller öfsadropp? Det är dialektala uttryck för takfot och takdropp.

Val av takfot en viktig stilmarkör

Vilken takfot som passar vilket hus hänger alltså ihop med husets arkitektur. Hus i olika traditionella stilar fokuserar på att framhäva detaljer – inklusive husets fogar, som fönsteromfattningar eller mötet mellan tak och fasad – därav har de alltid en mer eller mindre framträdande takfot. I modern arkitektur strävar man istället efter en ren känsla, och då ingår att göra alla fogar så osynliga som möjligt – så här ger man huset en väldigt kort takfot, eller ingen takfot alls.

Takfot är tradition

På traditionella trähus är takfot i olika storlekar väldigt vanligt, och så har det varit i alla tider. Idag lever den traditionen vidare, det kan du till exempel se i våra Myresjöhus i lantlig stil eller i sekelskiftesstil. Men korta modeller av takfot, som den omtyckta skånetakfoten, är också populärt. Både i en lantlig gestaltning som andas klassisk Skånelänga – liksom hos många moderna husmodeller. I ladhus önskar man till exempel så lite takfot som möjligt, eller ingen alls, för att behålla det rena uttrycket.

Takfotens funktion

Men val av takfot är inte bara ett estetiskt sådant. Takfotens uppgift är skydda husets fasad, fönster och dörrar mot påverkan från vädrets makter – och då inte minst fukt. Ett hus helt utan takfot kan kräva ett tätare underhåll av fasaden. Du kan behöva måla om oftare, inte minst om ditt hus har ett utsatt läge. Då kan du också behöva byta fasaden tidigare, åtminstone delar av den. Och utan takfot blir även husets fönster och dörrar mer exponerade för väder och vind. Din säljare hjälper dig gärna att hitta rätt i val av husmodell så att du även får en takfot som matchar dina behov.

Johan Eriksson Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.