Beställ katalog
  • Att bygga hus

Kontrollansvarig med koll på läget

När du ska bygga ett nytt hus kanske du hört att du behöver utse en kontrollansvarig. Men vad gör en sådan, och hur väljer man rätt? Vi tog en pratstund med Börje Rosell, kontrollansvarig med 25 års erfarenhet innanför västen.

Finns till för dig

En kontrollansvarig ser till att ditt husbygge klarar alla de krav som bygglagstiftningen ställer. Innan upplägget med kontrollansvarig infördes hade varje bygge istället en kvalitetsansvarig. Men eftersom denne ofta kom från byggföretaget kunde det bli svårt för dig som husbyggare att hävda din rätt. När man övergick till kontrollansvariga skärptes också kraven, både i fråga om kompetens – och att en kontrollansvarig ska ha en självständig ställning till den som utför arbetet.

– Vi ska ju fungera som länken mellan dig som byggherre och myndigheterna, och inte ha något samröre med husleverantören. Din kontrollansvarige finns till för att hjälpa dig, förklarar Börje.

Trygga certifieringar

För att kunna jobba som kontrollansvarig idag behöver man vara certifierad, till exempel av RISE. Förutom omfattande kunskapskrav säkerställs kompetensen genom ett skriftligt prov, och vart femte år behöver certifieringen förnyas, berättar Börje.

– Ja, vi gör en tenta som tar fyra timmar ungefär. Men det är bra, jobbet som kontrollansvarig kräver både kunskap och rutin. Och så är bör man tycka det är roligt att tjöta med folk, förstås. Idag är det annorlunda, men när jag började i byggbranschen mötte jag så många sura gubbar – så jag bestämde mig snabbt för att jag aldrig skulle bli sådan.

Detaljerade kontroller

Som kontrollansvarig börjar arbetet med att ta fram en kontrollplan för bygget. Den handlar om kontroller av allt från stadga och beständighet till brandkrav och konstruktion. På många sätt är den otroligt detaljerad, till exempel ska det alltid finnas ett låsbart skåp i tvättstugan. Det som däremot inte omfattas av kontrollplanen är bostadens ytskikt. Dessa kontrolleras istället av besiktningsmannen på husets kontroll- och slutbesiktning. Men din kontrollansvarige ser också till att kontrollplanen följs, säger Börje.

– Det gör vi genom arbetsplatsbesök, även spontana sådana. Jag vill inte ha några bekymmer, så jag brukar alltid hålla lite extra koll, speciellt om det är nya entreprenörer inblandade.

Väldigt få problem

Om din kontrollansvarige upptäcker något problem tar hen upp det med byggfirman som får rätta till det. Allvarliga fel ska dock anmälas till kommunen, men det händer väldigt sällan, säger Börje.

– Nej, jag har faktiskt aldrig behövt göra det under mina 25 år. Det är väldigt få hus det är problem med. Tidigare kanske det handlade om 3-4 hus av 100. Nu när jag bara jobbar med OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan är det ännu mindre.

Katalog om att bygga hus

Men bygg inte lösvirke

Förutom många år som kontrollansvarig har Börje en lång karriär inom byggbranschen i bagaget. Så vi är naturligtvis nyfikna på om han tycker det spelar det någon roll hur man väljer att bygga sitt hus? Svaret kommer blixtsnabbt.

– Det sämsta är att bygga lösvirke, då kan du vara beroende av 7-8 entreprenörer och riskera att den ena inte kan göra jobbet för att den andra inte är klar. Jag vet en som började bygga sitt hus i april, och det var inte tätt förrän i november. Att förlita sig på att kompisar ska göra jobbet håller inte i längden. Då är det bättre att bygga med totalentreprenad. Då har du bara en person att diskutera med. Visst kostar det lite extra, men det är så värt det.

Välja kontrollansvarig: Börjes 3 tips

  1. Se till att personen är certifierad. RISE listar till exempel alla kontrollansvariga med certifikat från dem på sin hemsida.
  2. Att välja en kontrollansvarig som varit med ett tag kan vara en stor fördel, då har man i regel skapat ett förtroende hos kommunen också.
  3. Välj en person du känner förtroende för, din kontrollansvarige ska ju fungera som en länk mellan dig och myndigheterna.
Roger Albinsson Säljare, Myresjöhus

Maxad inspiration till soffmyset

Beställ katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.