Beställ katalog
  • Miljö/hållbarhet

Hus med rötterna i den småländska skogen

Varje Myresjöhus som byggs börjar sin resa i våra småländska skogar. För oss är det ett naturligt val att bygga i trä, det har vi ju gjort i snart 100 år nu. Men vi menar också att bygga i trä är att bygga för framtiden.

Vi värnar om våra rötter

Precis som våra hus har vi som företag våra rötter i de småländska skogarna. 1927 startade Albert Johansson Myresjö Ångsåg & Snickerifabrik. Det första huset som byggdes var ett 1,5-planshus som köptes av Arthur Pettersson från Hjältaryd och levererades med häst och vagn till tomten – där huset står kvar än idag. Hållbart, inte sant? Naturligtvis har det hänt en hel del sedan dess, men vi brinner fortfarande för att bygga trähus mitt i Småland, om än med modern teknik.

Och våra skogar

Vår målsättning är att så långt det är möjligt köpa virket till våra hus från lokala leverantörer. Att använda trä från våra svenska skogar känns naturligt, det är ju en resurs vi har lokalt, och som samtidigt hjälper till att skapa jobb så att hela Sverige kan leva. En av anledningarna till att vi älskar att bygga i trä är att det är det enda förnybara byggmaterialet vi har. Ett förnybart material är en naturlig resurs som inte förbrukas, utan ständigt fylls på. Men alla förnybara resurser måste ha ett hållbart sätt att återhämta sig för att kunna kallas förnybar, därför ser skogsbruket till att tillväxten av nya träd är större än avverkningen. När skog avverkas, planteras ny. I Sverige är det krav på återplantering efter varje skörd.

Som binder koldioxid

Träden i våra skogar har den unika egenskapen att de tar upp koldioxid från luften och lagrar den – både så länge skogen växer och i de produkter av trä som kommer därifrån. Ja, till och med i ett färdigbyggt hus. Eftersom ett bostadshus byggs med minst ett femtioårsperspektiv – och för det mesta står kvar längre än så – innebär det en långvarig koldioxidförvaring.

Fler hus för klimatets skull

Att bygga i stål och betong kräver mycket energi i tillverkningen, en studie från Linnéuniversitetet1 visade till exempel att primärenergianvändningen för att producera hus i betong var 30-40 procent högre än för trähusalternativen. Betonghusen gav dessutom betydligt högre nettoutsläpp av växthusgaser. Idag är en bostads klimatpåverkan som störst i byggnadsskedet. Då sker mer än hälften av alla växthusgasutsläpp som byggnaden kommer att orsaka, beräknat på en 50-årsperiod. Det är med andra ord viktigt att välja rätt material från start, och därför byggs nu även allt fler flerbostadshus med stomme i trä, inte minst av våra koncernkompisar inom OBOS.

Bra att bygga och bo i

Att bygga i trä är ingen nyhet precis, det är en stolt svensk tradition – som vi på Myresjöhus för vidare in i framtiden. Att det är något visst med miljöer präglade av trä, som får oss människor att trivas, har vi vetat länge. Men idag finns även forskning som bevisar att hus byggda i trä ger en bra inomhusmiljö, ja, till och med visar på att trä får oss människor att må bra2. Men trä har också stora möjligheter ur ett arkitektoniskt perspektiv. Från klassiskt vackert till stilrent och modernt, ett hus byggt i trä kan faktiskt se ut nästan hur som helst.

1https://www.e2b2.se/library/4901/resultatblad-foerdel-traehus-naer-energianvaendning-och-utslaepp-oever-tid-summeras.pdf

2 https://liu.se/artikel/vi-mar-bra-av-tra

3 https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2018/battre-luft-i-miljomarkta-forskolor-byggda-som-lagenergihus/

Janne Bergendahl Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.