Beställ katalog
  • Att bygga hus

Jakten på Myresjöhus hemliga ingrediens

Att ett Myresjöhus är något alldeles extra är inget nytt. Det kan du få bekräftat av nöjda husägare över hela landet. Men hur kommer det sig att det är så? Följ med i jakten på Myresjöhus hemliga ingrediens: Myresjöhusandan.

Från bygdens stolthet, till hela Sveriges drömhus

Om Albert Johansson valt en annan väg i livet för snart 100 år sedan är det tveksamt om fler än den lilla småländska ortens invånare skulle känna till namnet Myresjö. För det var med honom allt började. Albert lade grunden till det företag som än idag är bygdens stolthet och som genom åren gett jobb åt generationer av Myresjöbor, ibland till hela familjer. Det skapar naturligtvis starka band till företaget och en alldeles speciell känsla för hur våra hus blir till. Vi kallar den Myresjöhusandan.

Youtube video preview

Vad är Myresjöhusandan för dig?

”Framförallt skulle jag säga att vi är rediga, på ren småländska. Vi tar ansvar för jobbet vi gör och husen vi levererar. Det blir på många sätt personligt, stoltheten över produkten gör att man inte drar sig för att säga till om någon annan inte gör jobbet med samma känsla. Jag tycker också att OBOS som ägare förs ihop med Myresjöhusandan på ett fint sätt, på samma sätt som Myresjöhus alltid ställt upp för orten ställer OBOS upp och ger 10% av sin vinst tillbaka till samhället. Det är något jag uppskattar väldigt mycket.”

Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef. På Myresjöhus sedan 1998.

”Traditionen, naturligtvis, vi har ju funnits lika länge som Volvo har byggt bilar. Myresjöhus rötter sträcker sig genom generationerna, inte minst på plats i Myresjö. Men även våra kunder har liknande band till Myresjöhus, jag har själv sålt hus till både föräldrar och barn i samma familj. Jag menar att Myresjöhusandan handlar om stoltheten över produkten – men också om viljan att utvecklas. Det är ju människorna bakom varumärket som gör skillnaden, och vi vill fortfarande framåt. Jag är stolt över att vara säljare på Myresjöhus.”

Per Andersson, säljare. På Myresjöhus sedan 1990.

Par som ska välja hustillverkare

”För mig betyder Myresjöhusandan en stark sammanhållning. Vi hjälper varandra, vi ställer upp och vi hittar lösningar. Men den uppmuntrar också till att växa och prova på nya saker, jag tror det är en viktig anledning till att så många stannar så länge här. Fast vi är en stor organisation är Myresjöhus fortfarande småskaligt, alla hejar på alla och känner värdet av alla oavsett om du jobbar i produktionen eller på kontoret. Myresjöhusandan kommer aldrig att försvinna, snarare sprider vi den vidare till de andra varumärkena inom OBOS-koncernen”

Sandra Lindberg, avdelningschef. På Myresjöhus sedan 2010.

”Myresjöhusandan lever i personalen. Här finns ett fantastiskt engagemang och en yrkesstolthet som man sällan ser idag. Alla gör vad som krävs, och så har det alltid varit. Jag minns när jag som nyanställd trähusarbetare fick plantera skog när vi hade för lite att göra i fabriken – eller som under 90-talskrisen då vi byggde stugor till OS i Lillehammer när det saknades beställningar på hus. I goda tider gör vi vårt bästa för att hinna med, i sämre tider ger vi aldrig upp. Stolthet över vad vi gör, och ett visst mått av småländsk envishet – det är Myresjöhusandan, det.”

Stefan Karlström, produktionsledare. På Myresjöhus sedan 1982.

Utan Myresjöhusandan, inga Myresjöhus

Stolthet, engagemang, ansvar och utveckling – och en stark kärlek till varumärket. Myresjöhusandan är vår hemliga ingrediens som vi på olika sätt bygger in i ditt hus, ja, faktiskt i hela din relation med oss. Kanske är den som allra starkast just i husfabriken – och eftersom stoltheten över husen vi producerar är en av grundstenarna i Myresjöhusandan är det väl just så det ska vara. Nu och i framtiden.

Patrik Wirro Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.