Beställ katalog

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en lösning där värmen kommer till ditt hus i form av hett vatten som värmts upp i fjärrvärmeverket. Om du bott i lägenhet tidigare är sannolikheten stor att den värmts upp med fjärrvärme, men lösningen används även för villor, om än främst i stadsnära lägen.

Så fungerar fjärrvärme

I värmeverket hettas vatten upp genom förbränning. Idag används oftast förnybara och fossilfria bränslen, till exempel restprodukter från skogsindustrin. Det är också vanligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier. Det heta vattnet skickas sedan ut till husen i välisolerade rör under marken. I varje byggnad som ska värmas upp finns en värmecentral, och i den sitter en värmeväxlare som för över värmen – men inte vattnet – till husets eget värmesystem. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp igen och fortsätta sin resa tillbaka ut i fjärrvärmesystemet.

Fördelar med fjärrvärme

När fjärrvärmen lanserades var det för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin egen panna, fick vi snabbt bättre luftkvalitet. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Idag anses fjärrvärme vara en stabil, trygg och bekväm värmelösning som dessutom ofta tar vara på energi som annars gått förlorad, till exempel restvärme från industrier.

Nackdelar med fjärrvärme

Fjärrvärme är inte tillgängligt för alla. Dels måste ditt hus ligga inom fjärrvärmenätet på orten, dels måste leverantören ha plats för dig – och dessutom måste du ha ett vattenburet värmesystem i ditt hus. Vissa menar också att det faktum att det bara finns en fjärrvärmeaktör per ort håller uppe priserna, men kostnaden för fjärrvärme varierar stort över landet.

Vanliga frågor om fjärrvärme

Ja, om fjärrvärme finns tillgängligt som alternativ där du bor och fjärrvärmeleverantören tar emot nya kunder. Ditt hus behöver också ett vattenburet värmesystem.

Ta kontakt med fjärrvärmeleverantören på orten där du bor, så får du veta vad som gäller just för dig.

Fjärrvärme kan vara en ekonomiskt fördelaktig lösning, men det beror på vad du har för uppvärmning idag, så det är inte säkert att det lönar sig just för dig. Du behöver räkna noga på det, och glöm inte att både ta med installations- och anslutningskostnader och driftskostnader i din kalkyl.  

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.