Beställ katalog

Olika räntebegrepp: bra att veta

Från styrränta, snittränta och listränta till bolåneränta – och kreditivränta. Räntebegreppen är många och ibland även lite krångliga. Här får du bekanta dig med några vanliga sådana som du kommer i kontakt med när du ska bygga hus.

Vad är ränta, egentligen?

Enkelt uttryckt är ränta antingen kostnaden för att låna pengar eller avkastningen på att spara dem. Den är en grundläggande del av vårt ekonomiska system och påverkar allt från ditt bolån till den globala ekonomin. Låt oss titta närmare på några olika räntebegrepp:

  • Styrräntan: Sätts av Riksbanken och är det primära verktyget för att styra landets ekonomi. Genom att höja eller sänka styrräntan, kan Riksbanken påverka inflationen och hålla ekonomin i balans. Den har indirekt effekt på de räntor som bankerna erbjuder dig. Styrräntan kallas även reporäntan.
  • Listränta: Den ränta som bankerna annonserar som utgångspunkt för sina boräntor, till exempel i sin marknadsföring. Listräntan kan förhandlas ner, beroende på ditt övriga engagemang i banken, storleken på lånet och belåningsgraden – med mera.
  • Snittränta: Visar det genomsnittliga priset som bankens kunder betalar för sina bolån, inte nödvändigtvis den ränta som annonseras (listräntan). Snitträntan kan vara bra att hålla koll på för att få en uppfattning om vad som är en rimlig nivå just nu och vad du kan utgå från när du bedömer erbjudandet om bolån.
  • Kalkylränta: När du ansöker om bolån använder banken en så kallad kalkylränta för att bedöma din betalningsförmåga. Det är en hypotetisk högre ränta som testar att du kan klara dina lån även om räntan stiger
  • Nominell ränta: Den ränta banken först nämner när ni pratar räntekostnader för ditt bolån, men inkluderar inte eventuella avgifter och extra kostnader som kan komma med lånet.
  • Effektiv ränta: Det här är, enkelt förklarat, den totala årliga kostnaden för ditt bolån, inklusive avgifter. När du jämför olika bolån är det den effektiva räntan som ger dig den mest rättvisa bilden.

Rörlig eller bunden ränta – vad innebär det?

När du ska ta ett bolån står du också inför valet mellan rörlig eller bunden ränta. Många väljer att ha en mix av båda. Så här fungerar de olika alternativen:

  • Rörlig ränta: När räntan är rörlig kan den förändras över tid. Hos de flesta banker innebär det att räntan löper på tre månader, därefter justeras den utifrån hur ränteläget ser ut just då. Det kan innebära lägre kostnader vid låga räntor, och ökade kostnader om räntorna stiger. På lång sikt kan det löna sig att ha rörlig ränta, men för den som vill veta exakt vilka utgifter som är förknippade med bolånet kan bunden ränta vara ett bättre alternativ.
  • Bunden ränta: När du väljer bundet låser du din ränta en bestämd period (till exempel 1,3, 5 eller 10 år). Det här ger en förutsägbar månadskostnad och skyddar sig från plötsliga ränteökningar.
  • Bindningstid: Den period under vilken din ränta är fast. Efter bindningstidens slut kan du omförhandla ditt bolån, välja en ny bindningstid eller låta lånet övergå till en rörlig ränta.

Värt att veta om ränta när du ska bygga hus

Att finansiera ett hus du bygger själv fungerar lite annorlunda än när du köper en färdig bostad. Här används ett byggnadskreditiv – även kallat byggnadskredit, byggnadslån, bygglån etc. – för att betala alla större kostnader under tiden som du bygger ditt hus. Vanligtvis betalar du bara ränta på pengarna du använder under tiden som bygget pågår. När ditt nya hus sedan är klart görs byggnadskreditivet om till ett vanligt bolån.

Så funkar ränta på byggnadskreditiv

Oftast är räntan för byggnadskreditiv högre än för ett vanligt bolån, här finns ju ännu inget färdigt hus att använda som säkerhet. Men vilken ränta du får är individuellt – och det kan skilja en hel del mellan olika banker, så det kan löna sig att fråga runt. Tänk också på att undersöka vilka avgifter som tillkommer, även det kan göra en hel del på totalkostnaden. Med byggnadskreditiv behöver du inte amortera under byggtiden, men du kan självfallet välja att sätta in pengar under tiden för att minska krediten och på så vis hålla räntekostnaderna nere.

Chans till bättre villkor hos Nordea

Till sist: ett tips. Som en av få hustillverkare i Sverige är vi på Myresjöhus Nyckelpartner till Nordea. Det ger dig som bygger hus med oss möjlighet till ännu mer förmånliga lånevillkor. Våra säljare hjälper dig gärna att komma i kontakt med Nordea.

Magnus Thörnert Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.