Beställ katalog

Vad är lagfart?

När du har köpt eller på annat sätt övertagit en fastighet måste du bli registrerad som ägare till den. Det gör du genom att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Lagfarten är en registrering i fastighetsregistret och ses som ett bevis på att du äger din fastighet.

Att ansöka om lagfart

När du har köpt en fastighet behöver du inom 3 månader ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Vanligtvis hjälper din bank gärna till med ansökan, om du inte vill göra det själv. När din ansökan godkänts utfärdas en lagfart och du antecknas som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis/inskrivningsbevis som skickas hem till dig.

Kostnad för lagfart

När du köper en fastighet består kostnaden för lagfart av två delar: en expeditionsavgift på 825 kr och den så kallade stämpelskatten som motsvarar 1,5% av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. Den största summan av dessa två är den som skatten baseras på. Om du fått fastigheten i gåva eller genom arv betalar du oftast ingen stämpelskatt.

Vanliga frågor om lagfart

När du har köpt en fastighet behöver du inom 3 månader ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Om du själv gjort ansökan skickar Lantmäteriet en faktura, antingen via post eller till din digitala brevlåda. Vanligtvis kommer fakturan inom 1-2 månader efter tillträdet. Vissa banker tar både hand om ansökan och betalning av lagfart för din räkning, då kan det förekomma att kostnaden bakas in i ditt bolån.

För att kunna räkna ut kostnaden för lagfart vid köp av en fastighet behöver både expeditionsavgift och stämpelskatt räknas med. Hur mycket du ska betala i stämpelskatt beräknas genom att ta 1,5 % av köpeskillingen (eller av taxeringsvärdet om det värdet är högre). Sedan lägger du till expeditionsavgiften på 825 kronor.

Fredrik Palm Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.