Beställ katalog

Vad är en fastighetsbeteckning?

Man skulle kunna jämföra fastighetsbeteckningen med ditt personnummer. All mark är indelad i fastigheter, och varje fastighet har sin egen fastighetsbeteckning som den fått av Lantmäteriet. Det är bara Lantmäteriet som kan ändra gränserna för en fastighet.

Poängen med en fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckningar finns till för att man ska kunna hålla reda på alla fastigheter i landet. I fastighetsregistret finns information om vem som äger fastigheten, inteckningar och taxeringsuppgifter samt uppgifter om gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som är kopplade till fastigheten. När man hör ordet fastighet tänker man kanske oftast på ett hus, men en fastighetsbeteckning tillhör oftast inte själva huset, utan marken som huset står på.

Så ser en fastighetsbeteckning ut

Varje fastighetsbeteckning består av fyra delar: kommun- och traktnamn, block- och enhetsnummer. Så här skulle en fiktiv fastighetsbeteckning kunna se ut:

LÅNGTBORTISTAN ANKEBORG 1:12

Långtbortistan = kommunen
Ankeborg = trakten
Siffran 1 = blocknummer
Siffran 12 = enhetsnummer

Skulle vår fiktiva fastighet sedan avstyckas får den nybildade fastigheten första lediga enhetsnummer, alltså LÅNGTBORTISTAN ANKEBORG 1:13

Fastighetsbeteckning behövs för bygglovsansökan

För att få bygga på en fastighet krävs oftast ett bygglov, och bygglovet utfärdas just för din specifika fastighet. Därför måste du ange fastighetsbeteckning i din bygglovsansökan.

Vanliga frågor om fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckningen är en fastighets identitet och används till exempel vid försäljning av fastigheter. I fastighetsregistret finns nämligen viktig information om fastigheten.

Både på Hitta.se och Eniro kan du söka efter fastighetsbeteckning genom att ange en adress eller leta upp ett område och sedan välja att visa tomtgränser. Om du sedan vill ha information om en fastighet kan du vända dig till Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsregistret.

Bor du i villa står din fastighetsbeteckning i ditt köpekontrakt. Bor du i en bostadsrätt kan du hitta fastighetsbeteckningen i köpehandlingarna, eller i föreningens årsredovisning. För dig som bor i hyresrätt brukar fastighetsbeteckningen stå i hyreskontraktet.

Glenn Dolk Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.