Beställ katalog

Vår nollfelsvision

Ett hus utan anmärkningar. När du väljer att bygga med vår totalentreprenad är det vi som är ansvariga för att ditt hus blir klart i tid, och att allt görs enligt konstens alla regler. När vi har insyn i alla delar i ditt husbygge kan vi också vara väldigt ambitiösa med vilka krav vi ställer. För att skapa en tydlig målsättning lanserade vi vår nollfelsvision. Syftet är att husen som byggs med vår totalentreprenad ska vara helt felfria på den omfattande slutbesiktningen.

Vår nollfelsvision

När vi startade arbetet med vår nollfelsvision var antalet slutbesiktningar utan anmärkning väldigt få. Idag är nästan 90 procent av alla våra hus inom marginalen 0-5 fel, vilket är en väldigt bra siffra jämfört med branschen. Men vi är inte nöjda förrän vi verkligen nått vår vision om noll fel i alla hus som byggs med vår totalentreprenad. Därför arbetar vi aktivt med hela vår organisation, produktion och samarbetspartners för att fånga upp och analysera eventuella felaktigheter. Det är bara genom det här förbättringsarbetet som vi kan bli ännu bättre.

Hela branschen tar efter

Myresjöhus ingår i koncernen OBOS Sverige AB. Obos med tillhörande dotterbolag är knutna till branschorganisationen TMF (Trä- och möbelföretagen). Det innebär att vi följer de regler och riktlinjer som branschen arbetar efter. Inom TMF pågår nu diskussionen att alla medlemsföretagen skall arbeta efter Nollfelsvisionen, vilket vi tycker är mycket positivt. Det höjer husbranschens rykte och värde, vilket är bra för alla nya huskunder.

Marie Jarl Säljare, Myresjöhus

I brevlådan inom några dagar

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.