Beställ katalog

Delad entreprenad: så fungerar det

Lite förenklat kan man säga att delad entreprenad innebär att vi på Myresjöhus har ansvaret fram tills vi levererat materialet som ska bli ditt nya hus. Sedan tar ditt ansvar vid.

Upphandla och projektleda

Med delad entreprenad upphandlar du själv de entreprenörer som behövs för att bygga ditt hus, från markarbete och grund till bygg, el, VVS, målning, kakel och klinker osv. Du ser också till att de utför sitt arbete i enlighet med din byggplan.

Ta stort ansvar

Du behöver också se till att du har rätt försäkringar, liksom att myndighetskraven för arbetsmiljö och säkerhet uppfylls – är till exempel byggställningen besiktad och godkänd? Om något blir fel blir det ditt ansvar att reda ut saken. Det samma gäller om någon entreprenör blir sjuk – eller i värsta fall går i konkurs. Att du själv bär ansvaret för bygget innebär också att en delad entreprenad inte omfattas av vår Nollfelsvision.

Ha koll på fler kostnader

Med delad entreprenad blir också det ekonomiska lite mer svåröverskådligt. Dels ska alla entreprenörer ha sin del av kakan, dels tillkommer kostnader för försäkringar och besiktningar, avfallshantering, provtryckning/fuktmätning, byggställning och byggbarack, lyftkran – med mera.

Några exempel på vad som krävs av dig:

  • Avtal och juridik: du bär allt juridiskt ansvar.
  • Arbetsmiljöansvar: du är ansvarig om något händer på byggplatsen.
  • Utrustning på byggplatsen: att rätt utrustning finns på plats är ditt ansvar.
  • Funktionsansvar: du ansvarar för allt i ditt hus får den funktion det ska ha.
  • Byggledning: du projektleder hela byggnationen.
  • Försäkringar: du behöver själv ordna med försäkringar och ha koll på vad som ingår.

Passar delad entreprenad för dig?

Delad entreprenad passar dig som redan har en del kunskap om att bygga hus. Bra kontakter med entreprenörer är också en stor fördel, liksom koll på det ekonomiska i tillvaron. Men framförallt behöver du vara beredd på att lägga en hel del tid på ditt projekt, så var ärlig mot sig själv. Din säljare kan ge goda råd om vilket alternativ som passar dig bäst.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.