Beställ katalog

Kvalitet sedan 1927

Redan från starten byggde vi med kvalitet, det första huset står än idag kvar på platsen dit det levererades med häst och vagn. Men kvaliteten är inte mindre viktig idag.

Industriella fördelar

Idag innebär att bygga hus på vårt industriella vis stora fördelar när det kommer till kvalitet. Rent praktiskt går det till så att husets detaljer – till exempel väggelement, takstolar och bjälklagselement – byggs färdigt inne i fabriken för att sedan snabbt monteras ihop på byggplatsen. Ett effektivt och kvalitetssäkert sätt att bygga, inte minst för att slippa fuktproblem – men också för att uppfylla krav på exempelvis brandskydd och energiförbrukning.

Ledande leverantörer

En annan viktig kvalitetsfördel i ett Myresjöhus är vad vi bygger in i det. Därför väljer vi våra leverantörer med omsorg, så att ditt nya hem utrustas med kvalitet från välkända varumärken. Kök från HTH, badrumsinredning från Vedum, fönster från Elitfönster och värmesystem från NIBE är bara några exempel.

Omfattande certifieringar

Vårt byggsystem är certifierat av RISE Certifiering som är Sveriges ledande certifieringsorgan inom bygg-, installations- och anläggningsområdet. Vi låter också göra en tillverkningskontroll av trähuskomponenter och av våra CE-märkta takstolar, som extra kvalitetssäkring. Naturligtvis är alla våra anläggningar såväl miljö- som kvalitetscertifierade enligt respektive ISO-standard.

Grundlicens hos Svanen

Svanen har funnits sedan 1989 och är förmodligen Sveriges mest kända miljömärkning. Vår byggprocess har grundlicens för att bygga enligt Svanens krav, och vi har kommit en bra bit på vägen mot att kunna Svanencertifiera våra hus. Det första Svanenmärkta visningshuset står klart och fler hus är på gång. I framtiden kommer du som bygger hus med oss själv att kunna välja om du vill att ditt hus ska byggas enligt Svanens krav. Att jobba med Svanen innebär trygghet i form av att en oberoende tredje part granskar allt vi gör. Ett Svanenmärkt hus är ett bra val för miljön – men också för dig som flyttar in i huset, eftersom Svanen lägger stort fokus vid en god inomhusmiljö.

Fortsatt forskning och utveckling

Vi vill också vara med och påverka framtidens trähusbyggande, därför är vi aktiva inom många olika forsknings- och utvecklingssammanhang. I husfabriken testar vi olika material och konstruktioner, men vi kan samtidigt tryggt luta oss tillbaka mot vår långa trähusbyggartradition och dra nytta av hur man byggde förr. Ett brett perspektiv med både tradition och vision tror vi hjälper oss att bygga ännu bättre i framtiden.

Roger Albinsson Säljare, Myresjöhus

Katalogen skickas kostnadsfritt hem till dig inom ett par dagar.

Beställ katalog från Myresjöhus

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.