Hållbar utveckling

Boendet påverkar kanske mer än något annat människors vardag. Detta ställer höga krav på oss som husproducenter och ger oss ett ansvar både gällande våra produkter och hur vi möter våra kunder. Miljö, kvalitet och säkerhet är de tre grundpelarna som definierar vårt sätt att arbeta. Därför har vi tagit fram väl utarbetade policys och arbetsprocesser för att säkerställa att det vi gör gynnar människor idag och i framtiden.

HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING ÄR EN VIKTIG DEL I VÅR VERKSAMHET

På Myresjöhus arbetar vi efter principen att det vi gör idag ska gynna oss och vår omvärld idag och i framtiden. För oss är ansvar och långsiktighet två viktiga ledord. Vårt samhällsengagemang sträcker sig över såväl sociala som miljömässiga frågor.

ÅTERINVESTERING AV VINST

OBOS återinvesterar vinsten i verksamheten. Det ger oss möjligheten att ständigt utveckla vår verksamhet och på ett aktivt sätt delta i samhällsutvecklingen. Detta gör oss till en stark och trygg aktör i bostadsbranschen och främjar verksamhetens mål om att vara en ansvarstagande samhällsutvecklare. OBOS är ett opolitiskt, medlemsägt kooperativ.

MÅNGFALD ÄR EN AV VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER

Vår framgång skapas av individer med varierande bakgrund och erfarenheter från tidigare arbetsplatser, utbildning, kultur, uppväxt, religion, fritidsintressen med mera. Mångfald är för oss att dra nytta av varje individs unika kombination av egenskaper. På så sätt breddas vårt perspektiv kring hur koncernens mål och visioner ska uppnås. Vi vill att alla medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet. För att uppnå det målet ska alla som jobbar hos oss ges inflytande att påverka och möjlighet att utvecklas som individer och i arbetet.

MED HJÄRTA OCH HJÄRNA

Vi vill att våra medmänniskor och världen vi lever i ska påverkas positivt av det vi gör. Detta vill vi uppnå genom att ha en öppen och pågående dialog kring vad vi kan göra för att bidra till en hållbar och trygg värld. Vi är transparanta med vad vi gör, vi står för det vi sagt och vi kan känna stolthet för vår verksamhet. Det är grunden i vårt varumärke och det gör att vi kan sova gott om nätterna.

SÄKERHET I ALLA LÄGEN

För oss kommer säkerheten först. Alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats och komma hem helskinnade efter en dag på jobbet. På alla våra arbetsplatser arbetar vi systematiskt för att upprätthålla en god säkerhet. Säkerheten kommer alltid först. Alla har rätt att vara trygga på arbetsplatsen och alla ska komma hem helskinnade från arbetet.

VI BYGGER I TRÄ

Större delen av vårt byggmaterial är förnybart och kommer från skogen. Trä är ett miljövänligt och förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid – även som färdigbyggda hus. Mängden energi som krävs för att tillverka ett trähus är liten i jämförelse med att tillverka ett hus i traditionella byggmaterial.

VÅRA HUS ÄR ENERGIEFFEKTIVA

För oss är det en självklarhet att använda oss av energieffektiva material i alla våra hus. Vi erbjuder även lösningar för att våra kunder ska kunna producera sin egen energi. Det blir allt vanligare att våra leveranser innehåller solceller som monteras på både tak och i väggpaneler. Vi kommer också inom kort att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att lagra energin som fångas upp i solcellerna.

VI BYGGER KVALITETSMÄSSIGT OCH LEVERERAR SUNDA HUS

Våra hus är sunda och byggs för flera generationer framåt. Vi är stolta över att vara bland de bästa i branschen på att klara felfria leveranser. Våra byggsystem, konstruktioner och lösningar är granskade av Boverkets SP Certifiering och uppfyller samtliga gällande byggregler.

MEDLEMSKAP OCH CERTIFIERINGAR

Vi strävar ständigt efter att göra vår verksamhet mer hållbar och deltar i en rad olika råd och organisationer för att lyckas med detta. Vi är även certifierade enligt en mängd standarder.