Miljö & hållbarhet

Myresjöhus erbjuder människor sunda bostäder av hög kvalité. Boendet i kombination med boendeekonomi påverkar kanske mer än något annat människors vardag. Detta ställer därför krav på oss som företag, både på våra produkter och på det sätt vi möter våra kunder.

Hållbarhet hela vägen

Vi arbetar hela tiden för att skapa ett mer hållbart boende. I det mindre perspektivet handlar det om att vi erbjuder energi­effektiva hushållsmaskiner. Vi ger dig också möjligheten att välja snålspolande duschmunstycken och kranar, och fönster med riktigt bra energivärden. I det större perspektivet bygger vi våra hus i trä, som är ett klimatneutralt material. Men framförallt engagerar vi oss för en mer hållbar energi­försörjning, exempelvis genom Klimatklivet – ett stort energi­effektiviseringsprogram som drivs av Energimyndigheten. Värme­systemen i våra hus är redan bland branschens mest miljövänliga, och vi ligger långt framme när det gäller solceller. Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling.

Miljö

Vi som småhustillverkare ser på miljöarbetet som en kontinuerlig förbättringsprocess som kräver såväl ledningens som medarbetarnas engagemang. Miljöarbetet tar sikte både på den egna tillverkningen och på resurshushållning i de färdiga husen.

Vår verksamhet och samtliga anläggningar är som nämnts miljöcertifierade enligt ISO 14001. Målsättningen med miljöarbetet är hög – det slutliga målet är att verksamheten ska vara helt kretsloppsanpassad, utan föroreningar till mark, luft eller vatten.

I det färdiga huset är energiförbrukningen i fokus. Moderna hus har flera fördelar jämfört med äldre hus ur energisynpunkt – de är välisolerade, har effektivare uppvärmningssystem och är ofta utrustade med energisnålare hushållsmaskiner.

Vi bygger nästan uteslutande trähus och användningen av trä har miljöfördelar i sig. Trä binder koldioxid och därför kan en ökad användning av träprodukter i stället för andra material bidra till att minska koldioxidutsläppen. Faktum är att träprodukter genom hela livscykeln har ett negativt koldioxidutsläpp – det kan inte något annat material konkurrera med. Träbearbetning har även andra fördelar när det kommer till försurning, ozonbildning och växthuseffekten.

Genom att värdera och registrera de kemikalier som vi bygger in i våra hus i Sunda Hus Miljödata säkrar vi att vi lever upp till de krav som ställs i Kemikalieinspektionen PRIO-lista och i EU:s REACH lagstiftning.

Vi är engagerade i Klimatrådet för Jönköpings län

Klimatrådet arbetar med att förverkliga Jönköpings läns vision ”Plusenergilän 2050”. Rådet är pådrivande, sprider kunskap och skapar mötesplatser för miljö-, klimat- och energifrågor. Tidningen +E, Klimatveckan och Klimatpriset – som varje år uppmärksammar innovativa energi- eller klimatförbättrande insatser – är några exempel på satsningar.

Alla länets kommuner, regionen, många myndigheter, högskolan och ett stort antal företag och ideella organisationer är sedan 2011 engagerade i Klimatrådets arbete.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.