Beställ katalog

Så mycket energi sparar du i ett Flyttklart hus

Att ett nybyggt hus är ett energisnålt hus är kanske ingen nyhet, speciellt inte jämfört med äldre villor. Men visste du hur mycket det faktiskt kan skilja? Titta här.

Nybyggt är i en klass för sig

Hur mycket energi som går åt i ett hus beror på flera olika saker: hur huset är byggt, vilken slags uppvärmning huset har, och hur mycket el familjen förbrukar i sin vardag. Alla nybyggda hus är mer energisnåla, naturligtvis tack vare att tekniken går framåt – men också för att det idag ställs krav på vilken energiprestanda ett nybyggt hus ska ha. Det här deklareras i olika energiklasser. Idag måste ett nybyggt hus hålla minst energiklass C, medan en äldre villa ofta hamnar i E, eller värre…

Uppvärmningskostnaden är nyckeln

Uppvärmningen står för en stor del av energiförbrukningen, inte minst om du bor i de nordligare delarna av landet. Men oavsett var du bor kan skillnaden mellan olika värmesystem vara otroligt stor. En villa som värms upp av direktverkande el gör i snitt av med 20.000 kWh per år bara på värme och varmvatten. Utöver det tillkommer förstås det som brukar kallas hushållsel, alltså den el familjen använder i sin vardag.

75% lägre elkostnad i nybyggt

Här har nybyggda hus en enorm fördel. Du kan mer än halvera dina uppvärmningskostnader, eller till och med spara ännu mer. Faktum är att du i ett nybyggt Myresjöhus kan klara dig på 4.000 kWh per år*. Det är en femtedel av snittförbrukningen i en äldre villa – vilket förstås också innebär en femtedel av elkostnaden.

Effektivt klimatskal och energismart uppvärmning

Hemligheten bakom den stora skillnaden ligger dels i hur huset byggs. Dagens Myresjöhus har ett mycket mer effektivt klimatskal, alltså de byggnadsdelar som omsluter husets uppvärmda delar: tak, ytterväggar, fönster, ytterdörrar och grund. Med ett väl fungerande klimatskal minskar värmeläckaget i huset, du slipper med andra ord elda för kråkorna. Den andra nyckelingrediensen till energibesparingen är husets värmesystem, där dagens effektiva frånluftsvärmepumpar sopar mattan med äldre elpannor.

Moderna vitvaror bidrar också

När du väljer ett Flyttklart hus från Myresjöhus får du också moderna energisnåla vitvaror som hjälper dig att minska kostnaderna för hushållselen. Det må vara en liten del i det hela, men en ny kyl eller frys drar faktiskt upp till 80 procent mindre el än en 15 år gammal.

Tänk även på underhållet

Om du fortfarande funderar på om ett begagnat hus eller ett nybyggt Flyttklart hus är det rätta för dig har vi ytterligare en kostnad du ska ta med i beräkningen: renoveringar och underhåll. Hur mycket det kommer att kosta att underhålla ditt begagnade hus är förstås svårt att förutse, men intresseorganisationen Villaägarna rekommenderar att du lägger undan 1.500-3.500 kronor/månad i underhållsbudget. I ett nybyggt hus behöver du inte göra något underhåll alls under lång tid framöver.

*Energiförbrukning för ett Smart 125, byggt i Växjö.

Fina förmåner!

Medlemmar får förtur

Att bli medlem i OBOS är alltid en bra idé, men kanske extra viktigt när du siktar in dig på ett Flyttklart hus. Medlemmar har nämligen rätt att matcha högsta budet, och den som varit medlem längst får frågan om att matcha budet först. Att bli medlem ger dig också fina rabatter och erbjudanden – liksom extra trygghet i form av möjlighet till ekonomisk hjälp om försäljningen av din nuvarande bostad skulle dra ut på tiden.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.