80% lägre förbrukning i ett nytt Myresjöhus

Att nybyggda hus är energisnåla hus är ingen nyhet, speciellt inte jämfört med äldre villor. Men visste du hur mycket det faktiskt kan skilja? Vi har undersökt saken.

Tre liknande hus: en stor skillnad

Eftersom vi på Myresjöhus har byggt hus ända sedan 1927 har vi också gott om statistik att luta oss mot. Den har vi använt för att jämföra tre liknande husmodeller ur olika generationer, alla byggda med sin tids byggteknik och försedda med tidstypisk uppvärmning. Vi jämförde ett Myresjöhus från 1980, ett från 2000 och ett från 2022. Och resultatet är häpnadsväckande. Huset från 2022 kräver en femtedel så mycket el som huset från 1980 gjorde med sin tids uppvärmningssystem.

Tack vare modern byggteknik

En femtedels energiförbrukning, eller 80 procent om man så vill, låter smått otroligt. Men det är faktiskt sant. Hemligheten bakom den stora förbättringen ligger dels i hur huset byggs, här har det hänt en hel del på 40 år. Dagens Myresjöhus har ett mycket mer effektivt klimatskal, alltså de byggnadsdelar som omsluter husets uppvärmda delar: tak, ytterväggar, fönster, ytterdörrar och grund. Till exempel har värmeläckaget via golv, väggar, tak, fönster och dörrar minskat med 44 procent.

Patrick Swanström, Operativ chef - Myresjöhus

– Sedan 1980 har vi tagit stora kliv mot mer hållbara småhus som idag sparar både CO2 och stora pengar för husägaren när man lever i huset. Här blir det tydligt vilka fördelar det förbättrade klimatskalet hos moderna och industriellt tillverkade trähus innebär för husägaren, säger Patrick Svanström, Operativ chef på Myresjöhus.

Plus moden uppvärmning

Den andra pusselbiten sitter i systemen för uppvärmning. Även här har det hänt en del sedan 1980-talet, berättar Richard Carlholmer på NIBE Energy Systems.
– Värmepannan har haft en fantastisk utveckling under denna period. Tidiga frånluftsvärmepumpar halverade energibehovet och dagens varvtalsreglerade kompressorer har ytterligare halverat den köpta energin. Det gör den moderna frånluftsvärmepumpen till det mest prisvärda valet i dagens energisnåla småhus.

Ger stora besparingar

Allt detta gör förstås gör att du som bor i huset behöver köpa mycket mindre el för att värma upp ditt hus och producera varmvatten. I vårt exempel motsvarar minskningen av levererad el 20.500 kWh/år, vilket med dagens elpris skulle innebära 35.900 kronor i minskade elkostnader om året.

Spara ännu mer med solceller

Om du dessutom förser ditt nybyggda hus med 20 solpaneler minskar behovet av levererad energi (alltså köpt el för uppvärmning) med ytterligare 500 kWh/år. Dessutom genererar solcellerna ytterligare cirka 7.000 kWh/år som du kan använda till hushållsel, att ladda elbilen med – eller sälja tillbaka ut på elnätet.

Lättnad för plånbok och miljö

Även elpriset i sig har förändrats en hel del på 40 år. Under 1980- och 1990-talet hade Sverige överskott av el, eftersom så gott som all el såldes inom landet, och priserna var låga. Sedan dess har dock elpriset bara gått uppåt, inte minst de senaste åren.

– Med dagens höga elpriser får de som bor i nyproduktion mer pengar kvar i plånboken varje månad. De som bor i ett nyproducerat hus blir inte bara mindre känsliga mot svängningarna i elpriset – de minskar också sitt klimatavtryck för uppvärmningen av sina bostäder, avslutar Patrick Svanström.

Snittpris 175 kr/kWh för en villa i Sverige under 2021, inkl. elnätsavgifter, elskatter elpris och moms, Källa: Normal elförbrukning och elkostnad för villa, Konsumenternas energibyrå/SCB

Så har vi räknat

Undersökningen gjordes 2022 tillsammans med vår värmepumpsleverantör NIBE Energy Systems. Här har vi undersökt energieffektiviteten hos tre liknande Myresjöhusmodeller. Högtuna från 1980, Storgården från 2000, och Smart 150 från 2022 – alla med tidstypisk uppvärmning, och tänkt placering i Stockholmsområdet för att reflektera ett genomsnittsklimat i Sverige. Beräkningarna har huvudsakligen utförts enligt SS-EN ISO 52016-1:2017 och resultatet redovisas som nettoenergi, levererad energi, samt värmeförluster via klimatskal.

Nettoenergi: Avser det energibehov byggnaden har för värme, tappvarmvatten och apparater, det vill säga den energi som avges direkt från elpannan eller frånluftsvärmepumpen. Den el som används för att driva fläktar och cirkulationspumpar ingår inte.

Levererad energi: Avser den mängd el som levereras till byggnaden och som den boende köper för att värma och ventilera huset samt värma varmvatten. Hushållsel ingår inte.

Värmeförlust via klimatskal: Avser de värmeförluster som sker via väggar, golv, tak, fönster och dörrar. Utgör den del av nettoenergin som rör värmeförluster men inte tappvarmvatten. Skillnaden mellan nettoenergi och värmeförlust via klimatskal är således energi för uppvärmning av tappvarmvatten.

Katalogen skickas kostnadsfritt hem till dig inom ett par dagar.

Beställ katalog från Myresjöhus

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.