Byggstart

Nu beställs material från underleverantörer och tillverkningen av huset påbörjas.

Du behöver en kontrollansvarig

När du bygger nytt hus måste du ha en kontrollansvarig, som ska vara certifierad enligt gällande bestämmelser. Den kontrollansvarige får inte heller vara en nära släkting utan ska ha en självständig ställning i projektet. Uppgiften för den person som blir din kontrollansvarige är att medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Tekniskt samråd

Inför byggstarten kallar Byggnadsnämnden till ett tekniskt samråd. Till det mötet ska du som byggherre och din kontrollansvarige delta. Den kontrollansvarige övertar ditt ansvar för att byggnadsarbetet utförs enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För att säkerställa detta upprättar den kontrollansvarige en kontrollplan.

Byggstartsmöte

Nu sker också ett byggstartsmöte där du och projektledaren/säljaren går igenom praktiska detaljer och bestämmer en tidplan för bygget som leder fram till ditt inflyttningsdatum. Om du bygger med totalentreprenad är det oftast på det här mötet du får veta vilka underentreprenörer som hustillverkaren anlitat. Du får också veta vilket datum du måste ha gjort klart val av tapeter, kakel och klinker.

LÄS KUNDERNAS EGNA ORD

Läs våra husbloggar

Bli inspirerad av de som bygger med Myresjöhus

Våra husbloggare är de som ger dig bäst bild av hur det faktiskt är att bygga med Myresjöhus. Här hittar du inspiration, tips och svar på dina frågor.

Upptäck våra husbloggare

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?