Byggstart för ditt hus

Ditt hus börjar byggas och det är dags för möten med både Byggnadsnämnden och med oss på Myresjöhus. Vi ser till att du får veta vad du som kund behöver göra – och hur planen för bygget ser ut framåt.

Byggnadsnämnden kallar till tekniskt samråd

Inför byggstarten kommer du att kallas till ett möte där du som byggherre och din kontrollansvarige ska delta. En kontrollansvarig (KA) är en person som ska vara certifierad enligt bestämmelser från myndigheten Swedac. Din KA har bland annat som uppgift att upprätta kontrollplan för arbetet och kontrollera att den följs.

Byggstartsmöte med Myresjöhus

Du kommer även bli inbjuden till ett byggstartsmöte där din projektledare eller säljare går igenom den slutliga beställningen igen. Här kommer ni att prata igenom hela tidplanen för bygget, fram till din inflyttning. Om du bygger med totalentreprenad går ni vanligtvis igenom vilka underentreprenörer som vi på Myresjöhus har anlitat för att bygga ditt hus. Du kommer också få datum för när val av tapeter, kakel och klinker ska vara gjorda.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.