Beställ katalog

Dags för byggstart

När den slutliga beställningen är klar och vi har fått in din spärrförbindelse väntar vi bara på kommunens startbesked innan vi kan dra igång arbetet på byggplatsen. Nu börjar resan på riktigt.

Tekniskt samråd och startbesked

Inför byggstarten är det dags för tekniskt samråd hos Byggnadsnämnden. Här deltar du i egenskap av byggherre tillsammans med din kontrollansvarige och man går bland annat igenom dennes förslag till kontrollplan och hur arbetet ska planeras och organiseras. Målet med mötet är att kommunen ska kunna lämna startbesked för bygget, så att arbetet kan påbörjas.

Byggstartsmöte

Du kommer även att bli inbjuden till ett byggstartsmöte hos oss på Myresjöhus. Om du bygger med totalentreprenad kommer du nu att träffa din egen projektledare som tillsammans med din säljare går igenom hela tidplanen för bygget, fram till inflyttning. Du får chans att ställa alla dina frågor, och får veta vad du själv behöver göra – och när. Till exempel när val av tapeter, kakel och klinker ska vara gjorda.

Markarbetet drar igång

För dig som bygger med totalentreprenad blir nästa hållpunkt markmötet. Där träffar du och din projektledare markentreprenören på plats ute på din tomt, och syftet är att reda ut vad som behöver göras på tomten för att huset ska kunna komma på plats. Efter det drar markarbetet igång, och när det är klart är det dags att lägga grunden till ditt nya hem.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.