Byggstart för ditt hus

Ditt hus börjar byggas och det är dags för möten med både Byggnadsnämnden och med oss på Myresjöhus. Vi ser till att du har full koll över vad du behöver göra som köpare – och hur planen för bygget ser ut framåt.

Byggnadsnämnden kallar till tekniskt samråd

Inför byggstarten kommer du att kallas till ett möte där du som byggherre och din kontrollansvarige ska delta. En kontrollansvarig (KA) är en person som ska vara certifierad enligt bestämmelser från myndigheten Swedac. Din KA övertar ditt ansvar över att byggnadsarbetet utförs enligt Plan- och bygglagen – och kommer att upprätta en kontrollplan för arbetet.

Byggstartsmöte med Myresjöhus

Du kommer även bli inbjuden till ett byggstartsmöte där din projektledare eller säljare går igenom den slutliga beställningen igen. Och ni kommer att prata igenom hela tidplanen för bygget, fram till din inflyttning. Om du bygger med totalentreprenad går ni vanligtvis igenom vilka underentreprenörer som vi på Myresjöhus har anlitat för att bygga ditt hus. Du kommer också få datum för när val av tapeter, kakel och klinker ska vara gjorda.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.