Den första husleveransen

Nu börjar saker ta fart ordentligt på din tomt! När den första leveransen anländer från fabriken kommer både väggar och takstolar snabbt på plats.

Regelbundna byggplatsmöten

Med jämna mellanrum kommer din projektledare att kalla till byggplatsmöten, på din tomt. Vi vill såklart att du ska ha möjlighet att se hur huset tar form. Se bara till att stämma av besöken med din projektledare, så att vi och våra underleverantörer kan försäkra oss om att ditt besök och deras arbetsmiljö blir så säker som möjligt.

Betalningar

I takt med att arbetet utförs på din tomt kommer du att göra betalningar till Myresjöhus enligt din avtalade betalningsplan, mot fakturor. Eventuella tillägg kommer att faktureras löpande utanför din betalningsplan, allt eftersom arbetet har utförts.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.