Husleverans

Arbetet med mark och grund har startat, och några veckor senare kommer den första leveransen från husfabriken.

Regelbundna byggplatsmöten

Bygget av ditt hus är nu igång. Med jämna mellanrum kallar projektledaren till byggplatsmöten. Av arbetsmiljöskäl behöver du samråda med projektledaren om du vill göra övriga besök på byggplatsen.

Betalningar

I takt med arbetet görs betalningar till din hustillverkare enligt den avtalade betalningsplanen och mot fakturor. Eventuella tillägg faktureras löpande utanför betalningsplanen efter att arbetet utförts.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.