Beställ katalog

Ritningar, kök och bygglov

För att kunna söka bygglov finslipar vi detaljerna, skapar ditt drömkök och tar fram ritningarna till ditt hus.

Ritningar och bygglovsansökan

För att kunna ta ett beslut behöver Byggnadsnämnden i din kommun de ritningar som visar hur ditt hus ska se ut och placeras på tomten. Nu är det dags att ta fram dessa, och ansöka om bygglov. För bygglov utgår en avgift som varierar mellan olika kommuner. Kommunen kan också komma att kräva en geoteknisk undersökning på din tomt. När du bygger med vår totalentreprenad hjälper vi dig med allt som rör bygglovsansökan.

Inred ditt kök

I samband med detta är det också dags att bestämma hur dina drömmars kök ska se ut. Till din hjälp har du köksexperterna på HTH, de har full koll på vad som går att göra – och vad som kanske inte går att ändra på, med tanke på tillgänglighetskraven.

Tänk till kring el

Eftersom delarna till ett Myresjöhus byggs färdigt i vår husfabrik är ytterväggarna redan förberedda för el när de levereras till byggplatsen. Som standard placeras eluttagen i huset enligt bygglovsritningen, så om du har önskemål om att flytta uttag som sitter på yttervägg behöver också bygglovsritningen justeras. Uttag som sitter på innervägg kan flyttas senare, men det är smart att börja planera din el redan nu.

Välja kontrollansvarig

Alla bygglovspliktiga åtgärder behöver en kontrollansvarig som kontrollerar att ditt byggprojekt uppfyller bygglagstiftningens krav. Din KA har bland annat som uppgift att upprätta kontrollplan för arbetet och kontrollera att den följs. Oavsett vilken entreprenadform du valt behöver du själv välja en kontrollansvarig för ditt husbygge.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.