Beställ katalog

Viktiga val och slutlig beställning

Nu är det dags att göra viktiga val för att kunna göra beställningen av ditt hus. Allt från vitvaror och badrumsinredning till golv och takpannor – med mera.

Välj inredning och utrustning

Från val av takpannor till golv, hushållsmaskiner, värmelösning och inredningen i badrummet – med mera. Möjligheterna är många, och valet är ditt. När du bygger hus med Myresjöhus erbjuder vi en generös utgångsstandard, som alla våra hus har gemensamt. Utöver det har kan du välja mellan en stor mängd av tillval som hjälper dig att sätta stilen på ditt nya hem. 

Slutlig beställning

Tillsammans med din säljare gör ni nu den slutliga beställningen. Den omfattar husets definitiva utformning, och när den är inskickad till vårt huvudkontor i Myresjö kan inga ändringar i utförande eller omfattning göras. Nu beställs material, en grundritning och installationsritningar för el och VVS skapas. På så vis kan allting tillverkas, levereras och byggas upp enligt tidplanen som vi kommit överens om. Kopior på ritningarna kommer även att skickas vidare till försäkringsbolaget – som lämnar den obligatoriska färdigställandeförsäkringen för ditt hus.

Betalningssäkerhet

Nu är det också dags att visa att du har säkerhet för betalningen. Det som behövs då är en så kallad spärrförbindelse – vilket betyder att du avsätter ett bestämt belopp av din byggnadskredit till Myresjöhus som betalning för leverans av material och arbete. Du beställer spärrförbindelsen från din bank och skickar den sedan vidare till din säljare. Beloppet på intyget ska motsvara avtalsbeloppet efter den slutliga beställningen, plus kostnader för eventuellt extra markarbete.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.