Hitta och utforska tomten

Husresan har börjat – och kanske har du redan hittat drömtomten? Om inte så finns det mycket hjälp att få på vägen. Nu är det dags att ta reda på var du vill bo och börja lägga grunden för resten av resan tillsammans med Myresjöhus.

Härifrån finns det flera vägar framåt, som du kan utforska tillsammans med oss. Du kan börja med att överväga något av de här alternativen:

 • Köp tomt via en entreprenör: Myresjöhus en har stor tomtbank och som OBOS-medlem får du förtur till attraktiva tomter över hela Sverige.
 • Ställa sig i tomtkö: Sätt upp dig på kö i en specifik kommun – men beroende på hur eftertraktad den är kan det ta lång tid.
 • Enskilda markägare: I vissa fall kan man även prata med enskilda markägare ifall de som har en tomt som kan styckas av och säljas.
 • Tomt med befintligt hus: Du kan även hitta en tomt med ett befintligt hus och riva det – förutsatt att detaljplanen inte begränsar dina husplaner för mycket.

Vad säger detaljplanen?

En viktig aspekt av att lära känna olika tomter är att sätta sig in i detaljplanen. Den ger dig bland annat svar på:

 • Vilka bestämmelser och planer för utveckling finns i området? Ta reda på hur kommunens bestämmelser för området ser ut och hur de planerar att utveckla det framöver.
 • Hur högt och stort får jag bygga? Beroende på den tillåtna byggnadshöjden och nockhöjden kan du se om du kan bygga ett 2-, 1,5- eller 1-planshus. Detaljplanen styr också hur stor yta som får bebyggas och om det finns möjlighet till en sidobyggnad.
 • Material och färgval? I vissa fall styr även detaljplanen vilka material och/eller färgval som är tillåtna i ett område.

Hur är läget?

Tillsammans med Myresjöhus säljare hjälper vi dig besvara frågorna kring tomten som bara du vet svaret på. Som exempelvis:

 • Hur viktigt är det att bo i ett etablerat område?
 • Hur barnvänligt ska det vara? Ska det vara nära till skola och fritidsaktiviteter?
 • Vill du bo nära centrum?
 • Vill du ha närhet till vattnet? Till hav eller sjö?
 • Är kommunikationerna till tomten tillräckligt bra?

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.