Hitta och utforska tomten

Husresan har börjat – och kanske har du redan hittat drömtomten? Om inte så finns det mycket hjälp att få på vägen. Nu är det dags att ta reda på var du vill bo och börja lägga grunden för resten av resan tillsammans med Myresjöhus.

Härifrån finns det flera vägar framåt som du kan utforska tillsammans med oss. Här är några alternativ att börja med:

 • En av Sveriges största tomtbanker: Ett alternativ är att köpa tomt via oss på Myresjöhus. Som OBOS-medlem får du dessutom förtur till våra tomter, attraktiva sådana över hela Sverige.
 • Ställa sig i tomtkö: Undersök om din kommun har en tomtkö, och ställ dig i den. Beroende på tillgång och efterfrågan kan det dock ta tid att få tag i en tomt den vägen
 • Enskilda markägare: Känner du någon som känner någon? Du kan även prata med enskilda markägare, kanske har de en tomt som kan styckas av och säljas?
 • Tomt med befintligt hus: Du kan också hitta en tomt med ett befintligt hus och riva det – förutsatt att detaljplanen inte begränsar dina husplaner för mycket.

Vad säger detaljplanen?

En viktig aspekt av att lära känna olika tomter är att sätta sig in i detaljplanen. Den ger dig bland annat svar på:

 • Vilka bestämmelser finns i området? Kommunens detaljplan reglerar hur ett visst område ska se ut och vad som får lov att byggas där. Områden som saknar detaljplan kan istället regleras av områdesbestämmelser.
 • Hur högt och stort får jag bygga? Den tillåtna byggnadshöjden och nockhöjden visar om du kan bygga ett 1-, 1,5- eller 2-planshus. Detaljplanen styr också hur stor yta som får bebyggas och om det finns möjlighet till en sidobyggnad som carport eller garage.
 • Material och färgval? I vissa fall styr även detaljplanen vilka material och/eller färgval som är tillåtna i ett område.

Hur är läget?

Våra duktiga säljare hjälper dig besvara frågorna kring tomten som bara du vet svaret på. Som exempelvis:

 • Hur viktigt är det att bo i ett redan etablerat område?
 • Ska området vara barnvänligt? Med nära till skola och fritidsaktiviteter?
 • Vill du bo nära centrum – eller hellre lugnt och lantligt?
 • Vill du ha närhet till vattnet? Till hav eller sjö?
 • Är kommunikationerna tillräckligt bra för er?

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.