Beställ katalog

Hitta och utforska tomten

Kanske har du redan hittat drömtomten? Om inte så finns det mycket hjälp att få på vägen. Nu är det dags att ta reda på var du vill bo och börja lägga grunden för resten av husresan.

Hitta tomten

Första steget är naturligtvis att ta reda på var du vill bo. Här kan det vara smart att utforska olika områden och möjligheter, med ett öppet sinne. Kanske visar det sig att ditt verkliga drömläge ligger någon helt annanstans än du först trodde? Här är några tips på hur du kan hitta tomten.

  • En av Sveriges största tomtbanker: Ett alternativ är att köpa tomt via oss på Myresjöhus. Som OBOS-medlem får du dessutom förtur till våra tomter, attraktiva sådana över hela Sverige.
  • Ställa dig i tomtkö: Undersök om din kommun har en tomtkö, och ställ dig i den. Beroende på tillgång och efterfrågan kan det dock ta tid att få tag i en tomt den vägen.
  • Enskilda markägare: Känner du någon som känner någon? Du kan även prata med enskilda markägare, kanske har de en tomt som kan styckas av och säljas?
  • Tomt med befintligt hus: Du kan också hitta en tomt med ett befintligt hus och riva det – förutsatt att detaljplanen inte begränsar dina husplaner för mycket.

Utforska tomten

En bra tomt handlar inte bara om dess läge. Beroende på vad som döljer sig under ytan kan tomten vara enklare eller svårare att bygga på. Ju mer markarbete som krävs, desto större blir också kostnaden. Här gäller det med andra ord att inte köpa grisen i säcken.

Vad säger detaljplanen?

En annan viktig aspekt av att lära känna olika tomter är att sätta sig in i detaljplanen. Den ger dig bland annat svar på:

  • Vilka bestämmelser finns i området? Kommunens detaljplan reglerar hur ett visst område ska se ut och vad som får lov att byggas där. Områden som saknar detaljplan kan istället regleras av områdesbestämmelser.
  • Hur högt och stort får jag bygga? Den tillåtna byggnadshöjden och nockhöjden visar om du kan bygga ett 1-, 1,5- eller 2-planshus. Detaljplanen styr också hur stor yta som får bebyggas och om det finns möjlighet till en sidobyggnad som carport eller garage.
  • Material och färgval? I vissa fall styr även detaljplanen vilka material och/eller färgval som är tillåtna i ett område.
Missa inte översiktsplanen

Undersök också om det finns någon översiktsplan. Den beskriver i så fall kommunens framtidsplaner för området, och kan med andra ord påverka hur det blir att bo där i framtiden.

Kom till oss i tid

Innan du slår till på tomten: ta kontakt med oss. Våra duktiga säljare kan både hjälpa dig att hitta en bra tomt – och guida dig rätt i ditt tomtköp. De besöker gärna tomten tillsammans med dig för att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning. Både när det gäller att uppskatta kostnader för markarbete, och föreslå passande husmodeller.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.