Att bygga stödmur

Att bygga stödmur är ett tungt men roligt jobb. Förarbetet innan sättningen var tungt och den första raden tar tid men sen går det undan. Man ser snabbt resultat och en bild av hur det kommer att se ut när det blir klart växer fram. Här nedan grafitgrå stödmur Waxholm från Stenbolaget. Monteras enkelt ihop med plugg mellan raderna och kan byggas både rakt upp eller med liten sluttning.Här har vi satt tre av fyra rader. Ska sen avslutas med en avtäckning uppe på i samma sten. Framför muren kommer vi lägga en kantsten Visby och höja marken något och så om gräsmattan. Resultat blir att kantsten och gräs kommer i samma höjd och underlättar gräsklippningen. Mer om Stenbolagets marksten här.

Muren kommer att gå på två sidor om huset.


Vi bestämde oss för mjuka former och muren kommer att svänga på tre ställen. Här ovan ska vi höja marknivån något då sista lager med grus saknas.

Köra markvibrator är kul :)


När detta är platt och fint ska här fyllas med sten och så klart kantstenen.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.