Tomten

Tomten är på 1860 kvadratmeter och rätt så bergig. Dock finns det en relativt plan yta på toppen av berget där vi planerar att huset skall stå. Det är en solig plats med plats för altan i SO till V för sol hela dagen. Nedanför berget finns en plan yta där vi planerar att bygga ett gästhus och en liten gräsplätt för lek. Dock ställer tillgänglighetskraven till det då det skall finnas en tillgänglig väg upp till huset (tillgänglig=möjlig att ta sig till med rullstol) och detta innebär att vi antingen måste spränga och slänta ut en uppfart mot huset, eller att bygga ramper. Förmodligen blir det att spränga då vi ändå måste planspränga lite för att få ner husets höjd.

På bilden ser man den övre delen av tomten sedd från grannens håll (panoramabild). Tomten är väldigt lummig idag men de flesta större träden måste tas ned, dock lämnar vi ett antal mindre träd och några större tallar.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.