Provtryckning av huset

Efter att ha gått igenom den fina drift och skötselpärmen från Myresjöhus hittade jag provtryckningsprotokollet. Resultatet av denna provtryckning visade på ett luftläckage på 0,19 L/S/m2 vilket är mycket bra, krav i BBR är 0.8. Det skall Myresjöhus och hantverkarna ha beröm för och visar på att huset är bra ihopskruvat och omsorg lagts på detaljer som har med diffusionsspärren att göra