Provtryckning av huset

Efter att ha gått igenom den fina drift och skötselpärmen från Myresjöhus hittade jag provtryckningsprotokollet. Resultatet av denna provtryckning visade på ett luftläckage på 0,19 L/S/m2 vilket är mycket bra, krav i BBR är 0.8. Det skall Myresjöhus och hantverkarna ha beröm för och visar på att huset är bra ihopskruvat och omsorg lagts på detaljer som har med diffusionsspärren att göra

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.