Enebacken 2011-10-11 16:48:00


Med hjälp av två grävmaskiner och fem lastbilslass jord blev äntligen slänten framför huset fixad.Ännu ogräsfri i väntan på våren då den kommer att fyllas med växter.I övergången mellan grus och jord ligger nu en dubbelrad med gatsten.