Inlägg nummer fem – Det händer något!

Nu har det varit tyst från oss ett tag, det har inte hänt så mycket. Men nu börjar det köra igång på ”riktigt” :-)Tekniskt samråd med kommunen är genomfört och vi har fått startbesked.Vi har träffat de som ska göra markarbetet för att gå igenom vad som ska göras och snart kommer de att börja med sitt jobb. De har gjort en första utsättning av huset och det ser bra ut, bara svårt att tänkta sig att pinnarna visar husets storlek och form – upplever att det ser så litet ut.

 

Går allt enligt plan så kommer de att börja med markarbetet i slutet av denna vecka - så nu börjar det hända lite grejer igen.Vi väntar dock på att vår byggprojektledare ska höra av sig så vi får vår efterlängtade tidplan.

Här är det utstakat för villa E, ser mest ut som lite plock-i-pin……

Michael i samråd med markentreprenören

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.