Detaljer . . . .

Golvet i "the master bathroom" på plats


Fondvägg i vårt sovrum


Golv i grovköket på plats


Sebbes fondvägg uppe, Virgin rymdskeppet


Ungarnas toalett med "Aqua bård, som


går från vägg och längs hela golvet.