Arbetsläger - Dag 4


Baksidan.


Inte blev det någon skillnad i arbetet idag inte. Målning, målning och målning. Det är på nedre plan som det mesta arbetet utförts idag, bortsett från att gaveln ovanför garaget nu är färdigmålad.


Sidan av garaget är målad. Det känns skönt att vi kommit så långt där. Baksidan är i det närmaste klar och framsidan är helt klar. Nu återstår bara övre plan...


Återigen ett stort tack till alla som hjälper oss denna vecka. Er hjälp är ovärderlig.


Sidan av garaget.


Framsidan.


Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.