Planerar och ritar för portbygge

Då var det snart tid igen för lite byggande. Denna gång är det en mycket efterlängtad, från Hannas sida, port som avgränsar tomten ut mot gatan. Porten skall alltså monteras i gapet mellan vår carport och huset.


Underlaget där porten skall monteras är stenläggning med byasten. Under stenläggningen finns så klart underlaget för stenläggningen och under detta hårdgjord yta med dränerad yta närmare hus grunden.


Möjligheterna för infästning i sidoväggarna är begränsad då den ena väggen är husets putsade fasad vilket jag inte vill skruva eller montera något i. Andra sidoväggen är carportens träpanelvägg vilket är helt ok att skruva i.


Jag har färdigställt en första konstruktionsritning över regelverket.


Konstruktionen kommer att säkras i underlaget med tre plintar. Två 700mm plintar tätt placerade mot huset. Tätt in till carportens sida placeras en 500mm plint. Tre stolpar med tryckt virke och dimensionerna 70x70mm monteras i plintarna. Stolpen mot carporten säkras i panelväggen. Övrigt regelverk enligt ritningen nyttjar tryckt virke med dimensionerna 70x45mm. På diagonalerna i dörrsektionen monterar man korsviss 1mm hålband. Hålbandet bör monteras med så stor spännvidd som möjligt för att garantera största effekt. Hålbandet använder jag för att förhindra att dörren hänger sig eller sätter sig med tiden.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.