Ett hus kommer lastat...

Vintertradgard fran gaveln.

Tvattstuga/groventre till vanster & sovrum till hoger.

En framsida kommer flygande.

Och hamnar sedan ratt.

Baksidan med saknad vagg...

Baksidan igen - vintertradgard langst bort till hoger.