Ett litet försök att sammanfatta byggprocessen

Det finns många saker att säga om byggprocessen och här kommer en samling tankar som rör denna. Att bygga hus är så stort och har så många aspekter i sig att det omöjligen på ett enkelt sätt går att rättvist beskriva alla delar. Här kommer dock ett försök av oss att dela med oss av några viktiga delar.


När alla kontrakt är påskrivna och hustypen är bestämd börjar de i vissa fall riktigt svåra valen. Byggprocessen kan grovt delas in i 6 faser:


1. Ritningar, ritningar, ritningar


2. Anläggningsarbeten


3. Huset kommer


4. Snickrande


5. El, målning och tapet, kakel och klinker


6. Besiktning


Hela processen kännetecknas av en påtaglig ryckighet. Beslutspunkterna kommer så att säga i skov: först händer ingenting, sedan ingenting och sedan ska en mängd – ofta svåra – beslut fattas inom en relativt snäv tidsrymd. Att som lekman på mycket kort tid bilda sig en uppfattning om ganska svåra och eventuellt dyra, eller till och med på sikt kostsamma, val är rätt så svårt. Vi misslyckades till del med det och så här i efterhand finns det en del val eller icke-val som vi ångrar vi inte gjort. Anledningen är att man i relation till byggledare har ett informationsunderskott om byggprocessen. Detta gäller i alla dess delar: brist på kunskap om var i processen man befinner sig, okunskap vad gäller materialtyper och vilka olika material det går att välja, kostnader och konsekvenser av olika val.


Det största misstaget man kan göra är att tro att allt löper av sig självt. Det gör det inte. Om man inte är aktiv själv och påtalar fel och brister så fort man upptäcker något, oavsett var i processen man befinner sig, så riskerar man bli missnöjd med någon del av slutresultatet.


Att påtala fel och brister är förstås viktigt i alla delar av processen, men i det första skedet gäller det ritningarna. Det är här mycket viktigt att gå igenom alla detaljer. Tro inte att en diskuterad detalj är löst och klar till nästa genomgång av ritningarna. Felen har en tendens att gå igen. Därför måste ritningarna gås igenom vid varje revisionstidpunkt. Ett möjligt problem i sammanhanget är den triangel av människor som ritningarna skickas mellan – du som köpare, säljaren och de som skapar ritningarna. Möjligtvis hade det varit enklare att ha direktkontakt med de som ritar ritningarna, även om det säkert finns skäl för att säljaren fungerar som en mellanstation. Det kan också vara tidsödande att skicka ritningar fram och tillbaka, i synnerhet om man vill göra någon förändring från ursprungsritningen, exempelvis när det gäller fönstrens storlek eller placering.


Efter ritningarna är klara och huset har lagts in i leveransplanen får man några veckor av paus som köpare och beslutsfattare. Därefter börjar anläggningsarbetena och grunden läggs. Beroende på hur marken ser ut där man tänkt bygga huset kan näst intill hur mycket pengar som helst springa iväg. Det gäller särskilt om det behöver sprängas, tas bort träd, stubbar och stora stenar. Bara att köra på plats en maskin som spränger bort berg/sten kan kosta närmare 10 000 kr – utan att en enda dynamitgubbe sprängts.


Efter en lång tid av planerande och visualiserande av tankar kommer då äntligen huset. För vår del tog det 7 månader från det att vi bestämt oss och skrivit på kontraktet till dess att huset levererades. Att sätta upp huset går i sammanhanget ruskigt fort, på en dag hade de satt upp hela huset och alla takstolar. Har man möjlighet ska man verkligen ta tillfället i akt och vara med när huset sätts upp (även om det innebär att man får kliva upp riktigt riktigt tidigt). Det är en otroligt häftig känsla att se huset växa fram!


Vem är viktigast vid husbygget då? Otvivelaktigt är det snickaren. En duktig snickare gör hela skillnaden. Bra snickare = bra hus. Vi hade tur och fick nog en av de mest kompetenta snickare på marknaden och dessutom en av de trevligaste skulle jag tro. Behöver ni någon: ring Husmontören i Alunda!


Givetvis är det också viktigt med bra elektriker, bra målare och bra plattsättare. Att kakel och klinker sätts snyggt på plats är A och O. Minsta felsättning syns ganska tydligt. Förutom att vi haft en utomordentlig snickare har de andra hantverkarna också gjort riktigt bra jobb.


Beträffande elen är det viktigt, men ack så svårt, att visualisera var alla kontakter, brytare, mediauttag, eluttag för taklampor och eventuella spottar ska sitta innan huset är byggt. Det krävs att man har ett gott sinne för virtuell möblering för att kunna avgöra var alla uttag ska sitta. Säkert är att det blir fel (inte riktigt som man tänkt sig), men det handlar om att minimera felen. Var noga med att notera ned vart alla uttag ska sitta vid byggstartsmötet. Om möjligt be byggledare och elektriker signera ritningen. Muntliga överenskommelser är svåra att bevisa i efterhand om något skulle bli fel.


En annan sak att tänka på är att man inte ska acceptera att agendan styrs av andra än er själva. Behöver ni betänketid, ta den. Krävs ett svar från er inom en orimligt kort tid, säg till byggledaren omedelbart och tala om att du inte är nöjd med den korta framförhållningen. Nöj er aldrig med ett enkelt ”nej det går inte”. Det är troligt att byggledare och hantverkare säger nej av den enkla anledningen att de inte har tid. Hantverkares kreativitet stryps effektivt av snålt tilltagna tider i byggprocessen, en process som i stort är bestämda av byggledaren och husleverantören. Ett ”det går inte” betyder alltså oftast ”jag hinner inte”. Men vill du ha en infälld nisch i duschutrymmet så stå på dig (det går men det kostar naturligtvis lite extra).


Till slut är det dags för besiktning av huset. Det är en otroligt rolig och spännande milstolpe! Nu ska huset vara klart! Här är det lätt att släppa kontrollen och bara längta efter att få flytta in. Önskan av att alla tidplaner ska hålla och få ta över nycklarna är så stark att det är lätt att släppa igenom fel och brister och acceptera en del ”sweet talk” från byggledare och andra och bara känna ruset av att snart få detta hus man längtat så länge efter. Men det misstaget ska man inte göra!


Istället är det väldigt viktigt att man skapar sig ordentligt med tid att tillsammans med någon gå igenom huset och syna allt innan besiktningen. Om det krävs, begär den tiden så att ni i lugn och ro hinner gå igenom samtliga rum för att syna målning, kakelsättning, lister, luckor, eventuella skador i parketten, snedmonterade detaljer, såsom exempelvis strömbrytare och kontakter. Var aldrig ”bussig” och släpp igenom något. Påtala ALLA brister! Efteråt kommer dina chanser att få något åtgärdat – oavsett vad – att vara minimala. Husföretaget kommer att slå ifrån sig omedelbart och hävda att huset är besiktigat och klart och det finns inget mer med det. Det betyder att du har godkänt huset som det är och därmed är relationen mellan er och husleverantören avslutad. Och kom ihåg: detta gäller fastän det råder en avspänd och hjärtlig atmosfär vid nyckelöverlämningen där alla lovar att ”om det är något så hör bara av dig så fixar vi det”.


Vad än byggledare eller säljare än får dig att tro om möjligheten att senare ta upp felaktigheter: påtala alltid samtliga brister på en gång. Då menar jag också alla fel. Från det allra minsta lilla skavanken och uppåt.


Följ dessa råd och du får ett panghus att leva i för evinnerliga tider. Det kan möjligtvis låta som att vi haft mycket problem och att mycket gått fel. Vi måste därför poängtera att i det stora hela har allt gått otroligt bra och vi är väldigt nöjda, men det finns som sagt saker som hade kunnat göras bättre, både från vår och från Myresjöhus sida.


Slutet gott allting gott. ;-) Men tro inte att bloggen läggs ner, det är ju nu Livet i huset börjar...

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.